Assen scherpt beleid tegen illegaal dumpen afval aan

Assen gaat strenger optreden tegen illegale gedumpt afval. Het handhavingsbeleid wordt aangescherpt, zeggen B en W in een brief aan de raad.

Het aantal geconstateerde illegale dumpingen van huishoudelijk afval verdubbelde afgelopen twee jaar van ruim 200 naar 431. Het gaat dan om zowel het deponeren van vuil naast de ondergrondse container (367) als elders in de openbare ruimte.

In het geval van grofvuil was sprake van bijna een verdubbeling, met een totaal aantal van 600 overtredingen.

Samenwerking politie

Het hoge aantal meldingen komt mogelijk mede doordat er beter is geregistreerd, zo staat in het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Dat neemt niet weg dat het college strenger gaat handhaven en ook steekproefsgewijs controles laat uitvoeren om overtreders op te sporen.

Als onderdeel van het nieuwe beleid gaan de gemeentelijk handhavers nauwer samenwerken met de politie. De wijkagenten in het centrum schuiven om de week aan bij het teamoverleg van handhaving. Handhavers wonen dagelijks de briefing op het politiebureau bij. ,,Hierdoor kunnen signalen sneller gezamenlijk worden opgepakt. Gegevens kunnen ook sneller worden uitgewisseld’’, zeggen B en W.

Illegale reclame-uitingen

Naast de illegale dumpingen geeft de gemeente dit jaar hoge prioriteit aan de aanpak van illegale reclame-uitingen langs de invalswegen. Om de wildgroei beheersbaar te houden overweegt het college een extra controleronde uit te voeren.

In Assen staan relatief veel reclame-uitingen aan de A28, de N33 en de belangrijkste invalswegen. Uit een inventarisatie vorig jaar bleek dat liefst 64 procent illegaal was geplaatst. De eigenaren is verzocht de reclame te verwijderen. In twaalf gevallen loopt nog een nader onderzoek of legalisatie mogelijk is.

Het totaal aantal meldingen dat vorig jaar bij Toezicht en Handhaving Openbare Orde binnen kwam steeg.

Een aanwijsbare reden daarvoor is, aldus B en W, niet te geven. Evenmin of de stijging doorzet. Met name over houtkachels en geluidsoverlast kwamen meer meldingen bij de gemeente binnen.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven