Ook ‘buren’ in verzet tegen windpark Delfzijl-Zuid

Het verzet tegen de uitbreiding van het Windpark Delfzijl-Zuid groeit tot ver over de gemeentegrens.

Delfzijl houdt daarom met buurgemeente Oldambt een informatie-avond, dinsdag in Nieuwolda. In Nieuwolda stuiten de uitbreidingsplannen op breed verzet. Al bijna dertig inwoners sloten zich aan bij de initiatiefgroep Oldambt Windmolenvrij. Nog eens elf gezinnen rond het dorp beraden zich op het indienen van bezwaar.

De tegenstanders in Nieuwolda zien de windmolens straks oprukken tot op minder dan een kilometer van hun huizen. Windpark Delfzijl Zuid telt nu al 34 turbines. Zuidelijk daarvan komen in een gebied van 10 vierkante kilometer nog zestien molens bij, met een ashoogte van 100 tot 136 meter.

,,Wij zijn niet tegen windmolens op zich, maar wel tegen deze hoeveelheid en deze hoogte’’, zegt woordvoerder Anthon Meijssen van Oldambt Windmolenvrij. Zijn stichting organiseert samen met Dorpsbelangen Nieuwolda het verzet tegen de plannen. ,,Als bewoners staan wij tot dusver vrijwel volledig buitenspel.’’

Met de toekomstige windparken Geefsweer en Oosterhorn meegerekend, staan er volgens Meijssen straks ruim honderd turbines te draaien tussen Delfzijl en Nieuwolda. ,,Wij zijn bang dat het daarbij niet blijft als de planologische obstakels zijn genomen. Dat is te veel voor een gebied met een stuk of tien dorpjes.’’

Delfzijl heeft de bestemmingsplanwijziging die het plan mogelijk maakt en het onderzoek naar de milieu-effecten van de uitbreiding ter inzage gelegd. Tegenstanders kunnen tot 30 maart een zienswijze indienen. Meijssen hoopt dat velen dinsdagavond (vanaf 19.30 uur in dorpshuis ’t Trefpunt) zich aansluiten bij de actie van zijn stichting.

Ook in omliggende dorpen en in Delfzijl zelf rijst verzet. Albert Brons uit Wagenborgen is een van de omwonenden die inmiddels een zienswijze heeft ingediend. Net als veel andere tegenstanders vreest hij onder meer geluidhinder, horizonvervuiling en dalende woningprijzen.

Dat versterkt volgens Brons de problemen waarmee het gebied toch al kampt door bevolkingskrimp en aardbevingen. Hij dringt in zijn bezwaarschrift aan op aanvullend onderzoek naar gezondheids- en psychosociale effecten naar deze optelsom van problemen voor de bewoners van het gebied.

Als de uitbreiding niet van tafel gaat, moet volgens Brons en andere tegenstanders in ieder geval meer financiële compensatie komen voor omwonenden. Initiatiefnemer Ventolines stort straks jaarlijks 50.000 euro in een ‘gebiedsfonds’ voor projecten op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. Dat fonds vergoedt volgens Brons bij lange na niet de schade voor de bevolking. Hij pleit voor een evenwichtiger verdeling van de winst op het windpark. ,,Het kan niet zo zijn dat projectontwikkelaars en gemeenten de lusten hebben en bewoners alleen de lasten.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.