Schieten op windpark bij Raad van State

Tegenstanders van het Windpark Drentse Monden en Oostermoer gaan los bij de Raad van State. Alle woede en frustratie over een zwaar omstreden windplan samengebald in twee dagen zitting.

Waar gaat het precies over?

Op tafel ligt het zwaar omstreden plan voor de bouw van Windpark Drentse Monden en Oostermoer: 45 turbines in het open landschap in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Het Rijk heeft omgevingsvergunningen verleend en stemt in met de inpassing.

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben een natuurvergunning afgegeven. Inwoners leggen zich daar niet bij neer. De afgelopen jaren zijn de gemoederen behoorlijk verhit geraakt. Grondeigenaren die participeren in het windpark en omwonenden stonden al verhit tegenover elkaar. Er zijn zelfs vernielingen gepleegd aan landbouwvoertuigen.

Wie staan er tegenover elkaar bij de Raad van State?

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, zijn achttien bezwaren ingediend door omwonenden, organisaties en bedrijven, waaronder Stichting WindNEE en Stichting Platform Storm. Volgens hen is er geen draagvlak voor in de samenleving en zijn er geschikte alternatieve locaties. De zitting bij de Raad van State duurt twee dagen.

Wat zijn de bezwaren?

Omwonenden vrezen geluidsoverlast, trillinghinder en overlast door slagschaduw vanwege de turbines. Ze zijn bang dat hun woningen minder waard worden. De windturbines tasten het landschap aan. Er is woede over de verdeling van lusten en lasten. Ontwikkelaars en grondeigenaren krijgen miljoenensubsidies en ruime vergoedingen, terwijl veel inwoners vooral hinder voelen en ondervinden.

Daarnaast menen tegenstanders dat er geen noodzaak voor een megawindpark bestaat. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om duurzame energie te produceren. Stichting De Zonkoloniën is er van overtuigd dat een omvangrijk zonnepark wel op steun van de bevolking kan rekenen.

Opmerkelijk is dat de provincie Drenthe inmiddels vindt dat het voortaan anders moet met dergelijke plannen. ‘De tijd van van boven opgelegde ontwikkelingen is voorbij’, schrijft ze in de nieuwe omgevingsvisie waar aan wordt gewerkt. En: ‘Hierbij beseffen we dat de samenleving voldoende achter de consequenties van de energietransitie moet staan.’

Hoe zit het met de veiligheid?

Tegenstanders stellen dat onvoldoende rekening is gehouden met het afbreken van de wieken van de turbines en dat de afstand tot hoogspanningsleidingen in de buurt te klein is. Platform Storm vreest daarnaast dat de natuurgebieden en de flora en fauna door de windturbines worden aangetast.

De Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond voert aan dat de inwoners van Gasselternijveenschemond worden ingesloten tussen twee rijen windmolens op 500 meter afstand. De Vereniging Bond Heemschot vindt dat de windturbines ten koste gaan van de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de omgeving. De rust en stilte in het gebied zouden teniet worden gedaan.

Wat kunnen we verwachten?

De Raad van State toetst of het inpassingsplan strijdig is met de wet. Hij gaat na of het besluit van het Rijk zorgvuldig en goed is gemotiveerd. Hij bekijkt rapporten, alternatieven en milieuaspecten. Maar ook nut en noodzaak. Is het plan uitvoerbaar? Is er draagvlak? De Raad van State hoort de tegenstanders aan en stelt kritische vragen.

Ook de vertegenwoordigers van de ministers die bij de zitting aanwezig zijn, kunnen op dat punt wat verwachten. Som valt daar iets uit op te maken. Maar dat hoeft niet. De Raad van State wil wel eens tot op het bot gaan, maar laat zich nooit volledig in de kaart kijken. Daarna zal hij uitspraak doen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.