Uit het politierapport over Project X Haren

HAREN - Passages uit het rapport dat de politie opstelde na Project X Haren. Tussen haakjes een toelichting van de redactie op de beschreven kritiekpunten.

Rapport: In een vroeg stadium van de preparatie wordt een meldkamerspecialist er bij betrokken. De meldkamer moet op tijd beschikken over draaiboeken.

(In Haren ging veel mis bij de onderlinge communicatie. Een van de oorzaken was blijkbaar dat de meldkamer niet in een vroeg stadium was ingelicht over Project X.)

Rapport: Herbevestiging is nodig dat inzet in speciale rollen, zoals SGBO en ME, voorrang krijgt boven het reguliere werk. Het is onacceptabel dat een chef beschikbare politieambtenaren afhoudt van het opvolgen van zijn alarmering in zijn neventaak. De enige uitzondering is dat je op dat moment levensreddende handelingen verricht of dat levens in gevaar worden gebracht (bijv. afhandeling van een verkeersongeval)

(Blijkbaar zijn politiemensen door hun leidinggevenden niet vrijgesteld van hun dagelijkse werk om hun bijdrage te kunnen leveren aan Project X)

Rapport: "Wanneer vooraf afspraken worden gemaakt over mogelijke inzet van noodhulpeenheden worden zij hier goed op voorbereid. Bij het optreden in georganiseerd verband zijn er voldoende commandanten die goed op de hoogte zijn van de problematiek."

(Zowel agenten als commandanten waren bij inzet in Haren niet op de hoogte van de aanpak. Er is niet of nauwelijks gebrieft, waardoor veel politiemensen geen idee van de situatie hadden.)

Rapport: "Ook als de tijd kort is worden – waar mogelijk – alle commandanten, zowel die zeker in dienst komen als die op piket staan betrokken bij het doorleven van de draaiboeken. Bij tijdgebrek worden minimaal een werkinstructie voor eenheden/groepen gemaakt."

(Draaiboeken waren niet doorgesproken met commandanten en politiemensen die op straat werden gestuurd. Overigens waren ze ook op de Meldkamer niet bekend.)

Rapport: "Wanneer opkomsttijd van de ME korter moet zijn dan 1,5 uur dan wordt deze niet op piket gezet maar fysiek in dienst geroepen. De gemankeerde opkomst wordt onderzocht en verholpen."

(De ME-ers moesten van huis komen, waardoor veel tijd verloren is gegaan. Verder wordt nog opgemerkt dat het vertragend werkte dat de ME-ers eerst naar het bureau moesten om hun wapen op te halen. Voorgesteld wordt ze een tweede wapen te geven, dat ze thuis bewaren in een kluis. Dat wordt in hetzelfde rapport nog afgewezen omdat het te duur is en teveel veiligheidsrisico's met zich meebrengt.)

Rapport: "Vanaf 1 januari 2013 worden alle chefs basiseenheden/teams geïnformeerd over het belang en juist gebruik van de verbindingen in het C2000 netwerk. Er komen praktische oefeningen voor alle basiseenheden in het gebruik van C2000."

(C2000- het communicatiessysteem van de politie – functioneerde tijdens de rellen nauwelijks. Mede doordat politiemensen slecht geschoold bleken op dit gebied.)

Rapport: "ME-voertuigen moeten voorzien worden van navigatie."

(Een deel van de ME-voertuigen raakte de weg kwijt op weg naar de rellen.)

Rapport: "Op het moment dat de ME uitrukte bleek een aantal middelen niet goed te functioneren of onvoldoende aanwezig (lege portofoons/mobilofoons/onvoldoende geweldsmiddelen) Ook agenten op straat bleken niet steeds over goed functionerende middelen te schikken (lege portofoons)."

(Voorgesteld wordt de ME-auto's beter te controleren op de uitrusting. Ook moet iedere ME-er binnenkort een eigen portofoon krijgen. En moeten politiemensen zelf beter op hun spullen gaan letten.)

Rapport: "De ME beschikte niet steeds over gewenste voertuigen. Er werden standaard politiebussen ingezet, die niet waren ingericht voor een groep ME en niet waren voorzien van juiste middelen en materialen."

(Hierbij wordt opgemerkt dat de Staf Grootschalig en Bijzonder Politie SGBO Haren bewust de tactische keuze heeft gemaakt om in eerste instanties de ME de-escalerend en zo onopvallend mogelijk te laten opereren in het incidentgebied.)

Rapport: "Niet alle ME-ers waren herkenbaar voor hun eigen commandanten. Dit is helemaal van belang bij het busy raken (uitvallen – red) van de verbindingen. Hierdoor raakten commandanten soms het zicht op hun mensen kwijt."

(Commandanten hadden bij het bestrijden van de rellen hun eigen manschappen niet meer in het vizier, waardoor grote problemen bij aansturing ontstonden. Voorgesteld wordt gele hesjes aan te schaffen, die worden gebruikt totdat het korps dit voorjaar nieuwe uniformen krijgt die met kleuren op de mouw indeling per team kan worden gemaakt.)

Rapport: "Tijdens verschillende briefings kwam naar voren dat meerdere collega's in het bezit hadden willen zijn en gebruik hadden willen maken van een lange wapenstok. (de situatie leende zich ervoor)."

(Naar aanleiding hiervan wordt aanbevolen lange wapenstokken aan te schaffen voor alle politiemensen. Als alles volgens planning is verlopen zijn die inmiddels uitgedeeld.)

Rapport: "Er komt standaardlijst met alle mogelijkheden qua inzet personeel."

(Zo'n lijst was er dus niet. Dat gaf problemen bij het informeren en oproepen van extra politiemensen en leidinggevenden.)

Rapport: "Bij het inplannen van Arrestatie Eenheden (AE's) wordt evenredig capaciteit voor vervoer en afhandeling van arrestanten ingezet."

(Er ontstonden logistieke problemen toen er steeds meer arrestaties werden verricht. Er waren te weinig busjes om ze te vervoeren. Ook wordt vastgesteld dat bij de administratieve verwerking veel AE-ers niet op het administratiesysteem op het bureau in Groningen mochten werken, waardoor er "er veel knip- en plakwerk" moest worden verricht. Dat kostte niet alleen tijd, maar vergrootte de kans op fouten.)

Rapport: "Bij uitschrijven van worst case scenario wordt uitgegaan van het ergst denkbare, op basis van de beschikbare informatie en geplaatst in de context. Bij worst case senario worden ook de organisatie van de opschaling en de bijbehorende organisatie- en verbindingsschema in onderlinge samenhang concreet uitgewerkt."

(Hoewel de korpsleiding (en ook burgemeester Bats van Haren) naderhand zei dat met alle scenario's rekening was gehouden, is het 'worst case scenario' voor Haren nooit tot in de puntjes uitgewerkt.)

 

Reacties

RSS 24 uur DvhN

Sinterklaas


Longread

Overlijdensberichten

Verse puzzels
DvhN Nieuwsbrief
Guyotplein 1
Speel mee met de sportspellen
Facebook

Gezondheid&Co