Nu, 1945 Een jaar lang dagelijks nieuws uit het bevrijdingsjaar in Groningen en Drenthe, met de middelen van nu

Bekende predikant Herman Kuyper overleden in Groningen

De Heraut

In Groningen is gisteren (29 januari) Herman Kuyper overleden. De gepensioneerde predikant en hoogleraar theologie moest door de gevechten in zijn woonplaats Arnhem naar Groningen uitwijken.

Herman Kuyper is op 22 juli 1864 geboren in het Limburgse Beesd, als oudste zoon van predikant Abraham Kuyper. Zijn vader richtte de eerste politieke partij van ons land op, de ARP. Ook was hij grondlegger van het gereformeerde nieuwsblad De Standaard.

Kuyper jr. volgde zijn vader ook op het journalistieke pad. Na het overlijden van zijn vader nam Herman Kuyper de leiding van het gereformeerde weekblad De Heraut op zich.

Spraakgebrek

Kuyper was geliefd om zijn preken. Ondanks zijn spraakgebrek was hij een veelgevraagd predikant. Herman Huber Kuyper was bovendien de eerste die aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveerde in de theologie. Hij was daar hoogleraar en korte tijd rector magnificus.
Kuyper raakte de laatste jaren omstreden. In 1933 schreef hij: ‘Het begrijpelijk te achten dat men in Duitsland de invloed van de joden wilde terugdringen om ‘het Germaanse karakter van de Staat zuiver te houden’. Zijn opvattingen leidden tot conflicten binnen de gereformeerde kerk.

Eenzaam gestorven

In een in memoriam lazen wij daarom: ,,De man die op velerlei terrein met zijn scherp en klaar verstand leiding gegeven heeft en die nog steeds zelfs van zijn ziekbed voorlichting gaf in moeilijke zaken (...) tenslotte eenzaam gestorven in een hem vreemde omgeving.”

Deel dit artikel
Reageren? Correcties? Tips? Mail naar verhalen@ndcmediagroep.nl

Nu, 1945 is een project van Dagblad van het Noorden, in samenwerking met de Groninger Archieven, het Drents Archief en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In 2020 brengen we elke dag verhalen over diezelfde dag in 1945. Dat doen we op basis van interviews, ooggetuigenverslagen en papieren bronnen, zoals (verzets)kranten uit de oorlog. We brengen het nieuws van toen alsof het nu gebeurt, maar houden rekening met wat mensen toen wisten. Met Nu, 1945 willen we laten zien hoe het dagelijks leven er onze regio uitzag in het laatste oorlogsjaar.

Aan dit project werken mee:

  • Archiefonderzoek, verslaggeving en interviews: Jan-Willem Horstman, Stef Bekhuis, Bernd Otter, Annique Oosting en Leonie Sinnema
  • Video’s en beeld: Jeroen Kelderman
  • Projectcoördinatie: Annique Oosting
  • Design website: Pim Klomp
  • Bouw website: Afdeling Digital Development NDC Mediagroep en Alwin Wubs
  • Ontwerp beeldmerk: Harry Kasemir

Dit project is mede mogelijk dankzij subsidies van de provincies Groningen en Drenthe en steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.