Leedvermaak ligt op de loer bij katholiek pedoschandaal

Wat geloven rooms-katholieke priesters en prelaten zelf nog van de leer die zij verkondigen, nu blijkt dat velen van hen zich ongestraft schuldig maakten en maken aan misbruik?

Waarom zijn Adam en Eva geschapen met geslachtsorganen? In het Paradijs hadden ze die toch niet nodig? Al in de vroege middeleeuwen braken de kerkgeleerden zich het hoofd over deze kwestie. Augustinus, een hoog geroemde kerkgeleerde uit de vijfde eeuw, kwam tot de slotsom dat Adam en Eva in het Paradijs wel degelijk gebruik hebben gemaakt van deze attributen. Daar kwamen volgens hem evenwel geen lustgevoelens aan te pas. Want lust was zondig en zonde bestond niet voor de zondeval. Augustinus redeneerde dat Adam zijn lid in stelling kon brengen zoals sommige mensen hun oren zelfstandig kunnen laten bewegen.

Het bovenstaande ontleen ik Uta Ranke-Heinemann, de eerste vrouwelijke hoogleraar in de katholieke theologie. In haar boek Eunuchen voor het hemelrijk, de rooms-katholieke kerk en seksualiteit doet ze verslag van de preoccupatie van de moederkerk. Een aanrader, dat boek.

Obsessie

De rk-kerk is gedurende zijn hele bestaan geobsedeerd geweest door seksualiteit. Niks mocht op dat terrein, tenzij je je wilde voortplanten. Dat mocht alleen als je getrouwd was, maar dan was het meteen raak en moest je zoveel mogelijk kinderen krijgen, al mocht de vereiste handeling daartoe geen pretje worden. Seks was plicht, zozeer zelfs, dat een huwelijk pas echt gold als het was ‘geconsumeerd’. Plat gezegd: je mag alleen scheiden als je niet geneukt hebt. Of rk-varianten daarop, bijvoorbeeld als de man steeds voor het zingen de kerk verliet. Condoomgebruik, hoewel verboden, is geen grond voor huwelijkontbinding. De zaadlozing vindt dan immers in de vagina plaats en er kan ter plekke altijd een druppeltje sperma zijn gelekt. Een druppeltje consumptie, zeg maar.

Fantasie

De kerkgeleerden putten zich uit in casuïstiek, want veel is mogelijk bij seks. Je kunt je indenken dat er een groot beroep werd gedaan op de fantasieën van de gerokte geleerden, die zelf niets mochten, maar tot in detail uitwerkten wat anderen in bed wel en niet mochten.

Celibaat

Ik weet niet hoe de katholieke zedenmoraal inzake seks zich de laatste decennia heeft ontwikkeld. In de ene kerkprovincie zullen de geestelijken de officiële leer allicht wat meer naar het leven interpreteren dan in andere. Maar vrouwen mogen nog altijd niet het heilige ambt bekleden vanwege hun ongeschiktheid van nature. En het celibaat staat nog immer recht overeind, waarbij de vraag zich opdringt waarom die celibataire heren überhaupt over een geslachtsorgaan beschikken. Zelf hebben ze zich dat vermoedelijk ook vaak vertwijfeld afgevraagd. Met naar we nu weten niet zelden noodlottige antwoorden, waarbij de buitenwacht met de oren staat te klapperen.

Leedvermaak

Het is niet fraai om met de meute mee in te beuken op een gewond dier dat al geveld op de grond ligt. Maar in het geval van de rk-kerk met z’n pedofilieschandalen is het wel verleidelijk. Leedvermaak ligt op de loer als zedenmeesters zo pontificaal door de mand vallen. Voorbehoedsmiddelen, buitenhuwelijkse seks, homoseksualiteit, abortus, scheiden, alles streng verboden, maar wel met man en macht naar die arme kindertjes grijpen en dat dan met de mantel der liefde bedekken. De spreekwoordelijke pastoor die het hield met zijn huishoudster kon nog worden goedgepraat met het diep-roomse argument dat deze mannen bezweken voor de duivelse verleidingskunsten van de immer zondige vrouw. Maar dit? Zelfs in katholieke kerk gaan kinderen door voor onschuldig.

Hiernamaals

De rk-kerk is goed van god los. De hamvraag is: wat geloven deze priesters en prelaten zelf nog van de leer die zij verkondigen? Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze in een hiernamaals geloven waarin ze verantwoording moeten afleggen tegenover hun god. Zouden ze überhaupt in god geloven?

Pieter Bergstra is oud-redacteur van deze krant

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.