Opinie: Benoem in de Stad een wethouder voor studentenzaken

Om een studentenstad met internationale allure te blijven moet het nieuwe college de studentenpopulatie de aandacht geven die het verdient.

Overvolle bussen tussen het Centraal Station en de Zernike Campus, een gebrek aan studieplekken in de binnenstad, een structureel tekort aan woonruimte, beperkt uitzicht op een baan in de regio en onvolledige sociale integratie van internationale studenten. Het is slechts een greep uit de obstakels waar Groningen als studentenstad al langere tijd mee kampt. Groningen is niet pas sinds dit jaar een studentenstad en de problematiek die specifiek door studenten wordt ervaren is niet nieuw, maar toch is het tot op heden niet gelukt om deze uitdagingen van een antwoord te voorzien.

Onduidelijkheid

Een van de redenen die hieraan ten grondslag ligt is onduidelijkheid. Waar houdt de verantwoordelijkheid van de instellingen op en waar begint de verantwoordelijkheid van de gemeente? Op de onderdelen waar de gemeente al verantwoordelijkheid probeert te nemen is het vervolgens de vraag onder welke portefeuille en dus onder welke wethouder een probleem valt. Vooralsnog draagt de onduidelijkheid over wie waar het voortouw in moet nemen niet bij aan het wegnemen van de specifieke studentenproblematiek in Stad.

Passanten

Met ruim zestigduizend studenten is de studentenpopulatie een onderdeel van Stad waarvan Groningen als geheel de vruchten plukt. Onze binnenstad leeft, onze instellingen produceren vakmanschap en talent van praktijkgericht tot academisch niveau en Groningen is internationaal populair onder studenten. Toch worden studenten nog te vaak gezien als passanten, waardoor gericht beleid in veel gevallen onvoldoende haast lijkt te hebben. Hierdoor suddert de studentenproblematiek onverminderd verder en ontbreekt het aan een agenda die zichtbaar inzet op oplossingen. De studentenpopulatie is door de jaren heen diep geworteld in Groningen, maar moet beter worden verzorgd om fier overeind te blijven staan.

Inclusie

Hoewel de nieuw gekozen gemeenteraad pas in januari zitting neemt, zullen de komende weken volop worden gebruikt voor het formeren van het eerste college van onze nieuwe gemeente. In het coalitieakkoord mag een gedegen aanpak van studentenproblematiek niet ontbreken. Hoe wordt de verbinding tussen de stad en de Zernike Campus verbeterd? Hoe wordt het jaarlijkse huisvestingsprobleem opgelost? Hoe wordt de sociale inclusie van internationale studenten bevorderd?

Kans

Deze vragen moeten worden beantwoord in de plannen van een nieuwe coalitie. Door de vergroting van het inwonersaantal, de raadszetels en de onderlinge zetelverhoudingen in potentiële coalities, zal het aantal wethouders toenemen. Dit biedt de kans om vorm te geven aan een wethouderschap dat gericht is op studentzaken. Natuurlijk zullen onderdelen overlappen met bestaande portefeuilles, maar iemand moet het voortouw gaan nemen om de heersende problematiek aan te pakken.

Boom

Om een studentenstad met internationale allure te blijven moet het nieuwe college de studentenpopulatie de aandacht geven die het verdient. Met een oplossingsgerichte studentenparagraaf op papier en een daadkrachtige wethouder in de praktijk kan een nieuw gemeentebestuur de boom gaan planten die eigenlijk al in bloei had moeten staan.

Tjitske Schokker, voorzitter Erasmus Student Network Groningen; Gijs Verhoeff, fractievoorzitter Studenten Organisatie Groningen; Izaäk van Jaarsveld, fractievoorzitter Hanze Studentenbelangen Vereniging.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.