Opinie: Bomen zijn van iedere Groninger burger

De geplande kap van een aantal bomen bij de monumentale A-Kerk in Groningen roept verzet op. Moet je die bomen kunnen zien om bezwaar te mogen maken?

De titel van het artikel ‘A-kerkhof: hooguit een tiental bezwaarmakers’ over de hoorzitting over het kappen van bomen op het A- kerkhof in Groningen suggereert dat er maar tien mensen bezwaar hebben gemaakt. Dit is geenszins het geval! 152 mensen tekenden bezwaar aan tegen het besluit van de omgevingsvergunning voor de kap van die vijf grote en mooie bomen in de toch al versteende binnenstad met een gering aantal (grote) bomen.

Een fors aantal burgers deed dat via de stichting Bomenridders en een aantal als individueel burger. Volgens het artikel gaat de gemeente ervan uit dat bezwaarmakers die de bomen niet vanuit hun huis kunnen zien niet ontvankelijk zijn. Dus niet belanghebbend zijn. Een vreemde situatie. Immers, de bezwaarmakers mogen nog schriftelijk aangeven waarom zij zich wel degelijk als belanghebbenden zien.

Jurisprudentie

Uit jurisprudentie blijkt inderdaad dat bezwaarmakers die bomen uit hun woning niet kunnen waarnemen blijkbaar niet als belanghebbende worden gezien. Dus een bezwaar maken tegen de kap van de bomen op het Akerkhof is maar voor een enkeling weggelegd. Ik denk een stuk of twintig bewoners. Die wetenschap leidt er tevens toe dat vele burgers niet eens meer de moeite nemen om bezwaar aan te tekenen of tijdens de bezwaarprocedure afhaken.

Dat dit besluit, gepubliceerd in de Staatscourant, slechts door een enkele burger concreet kan worden aangevochten, is niet te begrijpen. De wet zou overeenkomstig ons maatschappelijk denken aangepast moeten worden op zo’n wijze dat iedere burger tegen een dergelijk besluit als werkelijk belanghebbende kan worden beschouwd. Niet alleen de direct omwonenden. Ongeacht het gegeven dat de bomenkap ook reeds een democratisch (raads)besluit heeft ondergaan.

Argumenten

En daar zijn ook argumenten voor. Immers, de tijd is voorbij dat bomen moeten worden gekapt omdat ze niet passen in een nieuw ontwerp of omdat bomen de zon weghouden uit woningen. In deze tijd, waarin sprake is van klimaatverandering met perioden van extreme warmte afgewisseld met forse regenbuien, zorgen bomen, ook die op het Akerkhof, voor de noodzakelijke schaduw en met de groene ondergrond voor de noodzakelijke verwerking van al het regenwater.

Ook is het besef inmiddels aanwezig dat de uitstoot van CO2 drastisch verminderd dient te worden. Niet alleen door het beperken van de uitstoot ervan in de industrie, de landbouw en door de mobiliteit. Maar ook door bomen te behouden en er eventueel nog meer bij aan te planten. Daarbij komt dat de bomen in dit geval een ruimtelijke eenheid vormen met de monumentale Der Aa-kerk en als belangrijk erfgoed moeten worden gezien. Genoeg redenen om iedere burger van Stad en Ommeland als belanghebbend te zien.

Het is vanuit dat oogpunt bekeken zeer belangrijk dat bezwaarmakers deze argumenten nog eens voorafgaand aan de hoorzitting schriftelijk aangeven.

Verkeerd beeld

In het betreffende artikel gaat de gemeente er reeds van uit dat op de hoorzitting van 20 november hoogstens tien bezwaren ontvankelijk zijn en worden behandeld. De suggestie wordt hiermee gewekt dat er tegen de kap van de bomen maar weinig burgers bezwaar hebben. In mijn ogen wordt een verkeerd beeld gegeven van wat de burgers van deze beslissing voor het kappen van de bomen vinden. In dit geval zou de gemeente een dergelijk besluit niet op deze ambtelijk-juridische wijze moeten afhandelen. De politiek verschuilt zich hiermee op een defensieve en onwaardige manier achter regels en procedures. De politiek ziet en voelt blijkbaar inmiddels niet de weerstand, die in onze stad groeiende is tegen deze onnodige verwoesting.

Als het college van B en W en de raad zichzelf en hun politieke doelstellingen voor een leefbare, duurzame en een schone stad serieus wensen te nemen, dan komen ze op hun genomen besluit terug. Het zal hen sieren.

Tjerd van Riemsdijk, bezwaarmakende burger van de stad Groningen

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.