Opinie: Dagbesteding is uniek en sociaal

Open brief aan alle Drentse gemeenteraadsleden over de toekomst van de dagbesteding via de WMO. Verschraling ligt op de loer.

Half oktober werden op een symposium de resultaten gepresenteerd van een onderzoek van KansPlus/Sien naar de kwaliteit van de dagbesteding via de WMO. Volgens het onderzoek is het de vraag of we in Drenthe de eigen keuze van deelnemers voldoende respecteren, hun eigen kracht voldoende bevorderen en hen de juiste ondersteuning bieden. Een conclusie die de vraag oproept wat er nodig is voor kwalitatief goede, persoonsgerichte begeleiding.

Ongelijke strijd

Op het symposium bleek weer eens dat organisaties vooral praten met hun eigen pet op. Dit is geen verwijt. Het VN-verdrag inzake mensen met een beperking is nog maar een paar jaar van kracht, het is nog een ongelijke strijd. Terwijl de beleidsmakers al maanden met het onderwerp bezig zijn, wordt er van mensen die er mee te maken krijgen verwacht dat ze snel even hun mening geven en daarna gaan de bobo’s weer verder met hun plannen en ideeën.

Isolement

Ik ben 58 jaar en heb een schizoïde stoornis en een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Hierdoor vind ik het moeilijk om met mensen om te gaan en heb ik moeite om dingen te overzien. Door de dagbesteding kom ik een beetje uit mijn sociaal isolement en ben ik zelfs in staat om mee te doen in een adviesraad om het VN-verdrag Handicap praktisch handen en voeten te geven.

Band

Op de dagbesteding voel ik me veilig en vertrouwd. Ik vind het belangrijk dat ik een band heb met het werk dat ik doe. Ik ben bijvoorbeeld niet echt een tuinman, dus zou ik het minder prettig vinden als ik met bloemen en planten aan het werk zou moeten. Ik heb veel meer met houtbewerking en in de open lucht bezig zijn. Mijn dagbesteding biedt me de mogelijkheid om daarmee aan de slag te gaan. Ik kan dagelijks verschillende werkzaamheden doen. Bovendien biedt het werk de nodige uitdagingen voor mij. Het wordt geen sleur, waardoor ik eigenlijk geen tijd heb om over andere dingen na te denken. Ik heb een goede relatie met mijn begeleiders. Regelmatig heb ik een gesprek over dingen waar ik tegenaan loop. Dagbesteding is niet alleen werken. Het is ook een sociaal gebeuren. Vaak moeten we samenwerken om een bepaalde klus te kunnen uitvoeren. Dat is voor mij nog een grote uitdaging.

Verschraling

Mijn zorg voor de toekomst is de verschraling van de dagbesteding. Ik maak me zorgen dat beginnende ondernemers op dit terrein steeds minder kansen krijgen. Er worden steeds hogere eisen gesteld en het levert de potentiële nieuwe zorgaanbieder steeds minder op. De verscheidenheid aan dagbestedingen komt in het gedrang. Waar kunnen wij als deelnemer aan de dagbesteding straks nog terecht met onze eigen specifieke wensen? Er zijn steeds minder bedrijven die aan individuele eisen van de deelnemers kunnen voldoen. Door het verminderde zorgaanbod voor dagbesteding raken mensen met een beperking in de knel en zoeken ze extra ondersteuning bij andere zorgaanbieders. Dat zou er toe kunnen leiden dat iemand die nu nog zelfstandig woont, genoodzaakt wordt naar een beschermde woonvorm te verhuizen. Volgens mij is de overheid dan veel duurder uit. Het is dan ook belangrijk dat de diversiteit aan verschillende dagbestedingen op peil wordt gehouden.

Soep

Bijna alle mensen die gebruik maken van de dagbesteding zijn kwetsbaar. De beperkingen die zij ervaren zijn heel verschillend en iedereen heeft zijn of haar eigen specifieke wensen en behoeften. Het mag toch niet zo zijn dat die diversiteit in een grote soep verdwijnt van een paar grotere aanbieders van dagbestedingen. Een dagbesteding is er niet alleen om dingen te doen. Ervaring opdoen, van elkaar leren, verder groeien en weerbaarder worden zijn minstens even belangrijk.

Iedereen heeft recht op werk. Ook mensen met een beperking hebben het recht op een zingevende invulling van de dag.

Met vriendelijke groet,

H.J. Menninga

De schrijver is ambassadeur van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake mensen met een handicap.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.