Opinie: De beste jeugdhulp krijg je meestal thuis

‘Gemeenten kampen met tekorten jeugdhulp’: kopten de nieuwsmedia. Hoe kan het dat in veel gemeenten de kosten voor jeugdhulp de pan uit rijzen? De Drentse gemeenten werken aan een veranderagenda. Het systeem van jeugdhulpverlening kan beter, vinden ze. Maar het is ook tijd voor een maatschappelijke discussie. Want hoeveel is de perfecte jeugd ons waard?

Sinds het Rijk de jeugdhulp in 2015 heeft overgeheveld naar de gemeenten, inclusief een korting van 30 procent op de budgetten, schieten de meeste gemeenten in het rood op deze post. Dat daardoor ook andere gemeentelijke plannen in de ijskast belanden, is een boodschap die geen enkele bestuurder graag geeft.

Drentse gemeenten aan zet

De Nederlandse jeugd hoort bij de gelukkigste ter wereld, maar tegelijk heeft bijna 1 op de 5 kinderen professionele hulp nodig bij het opgroeien. Wat is hier aan de hand? Als bestuurders van de vier grootste Drentse gemeenten willen we het tij keren. Maar dit is een complexe opgave die veel inzet, tijd en geld vraagt van alle partijen die samen de grote lappendeken van de jeugdzorg vormen. Van het Rijk, de gemeenten, de verwijzers, de aanbieders die jeugdhulp leveren én van de ouders en opvoeders. Want het tekort op jeugdzorg is een maatschappelijk probleem en misschien ligt een deel van de oplossing daar ook wel.

Acceptatie of zorg?

We zien een aantal zorgelijke tendensen, zoals een stijging van de zwaardere, en dus duurdere vormen van hulp maar ook het grotere beroep dat op jeugdhulp gedaan wordt. En daar wringt de maatschappelijke schoen: onze samenleving vraagt steeds meer van ouders en kinderen. Succesvol is de norm. En waar de norm niet gehaald wordt, ontstaat zorg bij ouders: wat komt mijn kind tekort? Hoever gaat onze gezamenlijke acceptatie van gedrag van kinderen die nét even anders zijn? Hoe smal is ‘normaal’ inmiddels geworden? Wij zijn kritisch op het feit dat zo veel kinderen met bijvoorbeeld druk gedrag behandeld worden met medicatie om mee te kunnen komen. Liever dan sleutelen aan kinderen, pleiten wij voor sleutelen aan de samenleving. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders, maar ook scholen voldoende toegerust worden om met de gewone opgroeiproblemen om te gaan? Zodat kinderen met zwaardere problematiek gegarandeerd de beste zorg kunnen krijgen, ook in de toekomst.

Veilig en gezond opgroeien

Vooropgesteld: de zorgen die ouders hebben over hun kinderen, nemen we altijd serieus. Helaas zijn er nog altijd te veel gezinnen waar kinderen niet veilig en gezond opgroeien. Jeugdhulp mag daarom nooit gebagatelliseerd worden. Het is een groot goed in onze samenleving dat we kinderen betere kansen kunnen geven in hun verdere leven. Laten we dat koesteren en behouden.

Veranderagenda voor jeugd

Als Drentse gemeenten werken we gezamenlijk aan een veranderagenda voor de jeugdhulp. We zetten in op vier sporen, van lokaal naar landelijk. We beginnen dicht bij huis: lokaal willen we meer samenwerken en gezamenlijk met alle betrokkenen kijken naar de opgave die er ligt. Hoe kunnen we zo vroeg mogelijk signaleren welk kind echt hulp nodig heeft en daar adequaat in voorzien? Als gemeenten hebben we hierin een verantwoordelijkheid, samen met onder andere het onderwijs, de huisartsen en de ouders.

Regionaal gaan we stevige afspraken maken met de aanbieders van jeugdhulp: niet alleen over contracten, maar ook hoe we de gewenste veranderingen door kunnen voeren. Op landelijk niveau doen we een beroep op het Rijk. De tekorten op jeugdhulp worden namelijk structureel als we nu niet de financiële ruimte krijgen om te hervormen. En dat gaat alle inwoners raken. Dat is de reden dat wij onze zorgen ook aan het provinciebestuur hebben voorgelegd. We willen samen optrekken om goede zorg voor de jeugd in Drenthe te kunnen blijven bieden.

Op naar meer acceptatie en minder zorg!

En last but not least is de samenleving aan zet. Hoe bouwen we aan sterke gezinnen en stabiele relaties tussen ouders, want vechtscheidingen brengen te veel kinderen in problemen. Hoever willen wij gaan in ons streven naar het perfecte kind? Hoe verschillend mogen kinderen zijn? Niet iedere hulpvraag moet gemedicaliseerd worden, de vraag ‘wat heeft dit kind nodig om te groeien’ zou leidend moeten zijn. Met de aandacht, warmte en veiligheid van het gezin of de omgeving is een kind het meest geholpen. De beste jeugdhulp krijg je meestal thuis!

Henk ten Hulscher (Meppel), Robert Kleine (Emmen), Harmke Vlieg (Assen) en Gert Vos (Hoogeveen) zijn wethouders Jeugdhulp

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.