Opinie: De boeren moeten het zelf doen

LTO bestuurslid Tanja Beuling pleitte in deze krant voor betere bescherming van landbouwgebieden. Prima, maar zijn de boeren niet vooral zelf aan zet?

LTO bestuurslid Tanja Beuling maakt zich in het Dagblad van het Noorden van 27 oktober zorgen over de druk op landbouwgebieden (onder meer door woningbouw en zonneparken) en pleit voor bescherming van de landbouwgebieden. Die moeten in haar ogen beschermd worden, net zoals we de natuurgebieden beschermen.

Eigenaar

Dat lijkt ons een prima idee, vooral doen. Laat de LTO vooral het initiatief nemen tot het oprichten voor een Vereniging tot Bescherming van het Agrarisch Landschap. De landbouwgronden zijn immers in het bezit van de boeren. Eigenaar zijn van de grond betekent niet dat je eigenaar bent van het landschap. Dat zijn alle inwoners van het gebied. Zeker in het licht van de ontwikkelingen van afgelopen week waar een groot collectief aan boeren kiest voor de hoogst mogelijke windmolens in de veenkoloniën, stellen we onszelf wel de vraag wat dat beschermen van agrarisch landschap dan is. Of gaat het alleen om financiële belangen?

Maar, als de boeren vinden dat die landbouwgebieden niet gebruikt mogen worden voor zonneparken of windmolens dan kunnen ze dat, door hun krachten te bundelen, toch gezamenlijk aanpakken?

Biodiversiteit

Tanja Beuling maakt zich daarnaast terecht druk over de teruggang van de biodiversiteit en schrijft dat de landbouw die biodiversiteit graag wil helpen bevorderen.

Dat is natuurlijk mooi, maar de landbouwsector is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het teruglopen van de biodiversiteit. Je kunt van mening verschillen over de manier waarop (rechtstreeks door insecticiden en een veranderd landschap, of door de forse bijdrage van de sector aan de klimaatverandering), maar de landbouw is, in haar huidige vorm, slecht voor de biodiversiteit.

Milieudruk

Voor de onderbouwing van bovenstaande bewering verwijzen we naar het Compendium van de Leefomgeving, een website van de Rijksoverheid. Uit deze informatie (van het CBS, Planbureau van de Leefomgeving en de Universiteit Wageningen) blijkt namelijk, dat de sector land- en tuinbouw nu een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland levert. Dat komt onder meer doordat er zoveel landbouw in Nederland is én omdat het in Nederland gaat om heel intensieve landbouw.

Wij weten dat het voor boeren best lastig is om anders/duurzamer te gaan werken. Wij zijn ook in gesprek met mensen van de LTO. Boeren staan onder druk van de zuivelfabrieken, de zetmeel- en suikerfabrikanten, de supermarktketens en de banken om vooral veel en goedkoop voedsel te produceren. En dat gaat niet goed samen met duurzaamheid.

Daarom ondersteunt de provincie Drenthe op diverse manieren de verduurzaming van de agrarische sector. Een versnelling van de verduurzaming die wij toejuichen.

Samenspraak

De landbouw dragen wij als economische sector een warm hart toe, maar dan dient die wel te handelen in samenspraak met de omgeving. En daar is nog veel in te doen. Zeker in Drenthe waar 70 procent van ons landschap door landbouw wordt ingekleurd, is dat van groot belang om draagvlak te houden voor de agrarische sector. Het is ons echter wat te makkelijk om alleen maar van bedreigingen voor de landbouwsector te spreken, terwijl de sleutel voor oplossingen voor een belangrijk deel binnen diezelfde sector ligt. De sleutel tot het behoud van het agrarische landschap, de sleutel tot een duurzame landbouwsector.

Politiek en overheid kunnen verbinden, enthousiasmeren, informeren en subsidiëren, maar uiteindelijk moeten de boeren het zelf doen.

Maaike Bakker, Hendrikus Loof en Peter Zwiers zijn Statenleden voor de PvdA in Drenthe.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.