Opinie: Deze ringweg gaat ons niet verder helpen

De vertraging van de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg van Groningen is niet eens het grootste probleem. De weg biedt geen oplossing voor de toekomstige verkeersproblemen.

Na alles wat er in de soap rond de aanpak van de zuidelijke ringweg allemaal is geschreven, zou je denken dat we alles nu wel hebben gehad. Helaas is niets minder waar. Het zal blijken nog erger te zijn dan dat het nu al lijkt. Los van de knullige wijze waarop deze miljoenenoperatie is aanbesteed, gepland en georganiseerd, wil ik met u stilstaan bij de resultaten die dit alles over drie, vier, vijf, zes of nog meer jaren zal moeten opleveren. Oftewel, voor welk probleem is dit alles eigenlijk een oplossing? Voor de files op het Julianaplein natuurlijk, zult u zeggen. Dat waag ik evenwel te betwijfelen. Sterker nog, ik zal proberen uit te leggen waarom het effect van de hele operatie aan de zuidelijke ringweg niet tot het verwachte en beloofde resultaat zal leiden.

Verkeersstromen

In de kern van de zaak wordt voorbijgegaan aan een van de belangrijkste verkeerskundige inzichten, namelijk dat in geval van congestieproblematiek de verschillende verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden dienen te worden. We onderscheiden in het algemeen twee verkeersstromen die gebruikmaken van de huidige ringweg: doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. In geval een weg het verkeersaanbod niet meer aan kan, ligt de enig juiste oplossing in het scheiden van deze twee soorten van verkeer. Dat is sinds jaar en dag een veelvuldig aangetoonde en succesvolle verkeerskundige regel.

Doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer heeft goed bezien niets op een ringweg te zoeken. Het vrachtverkeer uit de Randstad dat via de polder op de westelijke A7 de stad nadert met Duitsland, Scandinavië of Oost-Europa als eindbestemming, hoeft in het geheel niet in Groningen te zijn. Hetzelfde geldt voor de Duitse toerist uit Nedersaksen op weg naar de Hollandse stranden en de vele andere nationale en internationale doorgaande routes. De internationale A7-route (E-22) zou via een aparte route (ver) langs de stad moeten worden geleid. De A28 dient direct af te takken op de beide A7-routes. Niks ringweg.

Bestemmingsverkeer

Bestemmingsverkeer is wel op de ringweg aangewezen. Voor een groot deel bestaat dit uit zakelijk verkeer dat in de stad moet zijn en forenzen die in de stad werken. Wat al deze reizigers gemeen hebben, is dat ze van buiten de stad komen, op een bepaald punt in de stad moeten zijn en vooral in de spits rijden. Dit vraagt om zoveel mogelijk ontsluitingsroutes, want verkeerskundigen weten: verkeer is als water, hoe meer aftakkingen, hoe minder druk. De plannen kenmerken zich evenwel juist door het bepérken van het aantal toe- en afritten van de ringweg. Dit leidt op zijn beurt tot een hogere verkeersdruk op de Ringweg.

Lokaal verkeer

En dan is er nog een derde verstorende factor in het geding: het lokale verkeer. Dat zijn mensen die wonen en werken in de stad. Als gevolg van de nalatenschap van het verkeerscirculatieplan (VCP) maken deze mensen veel onnodige kilometers over de ringweg. Bekend zijn de anekdotes van automobilisten die een binnenstedelijke afstand van 200 meter moeten overbruggen en daartoe 3 kilometer moeten omrijden via de ringweg om daar te geraken. Recent werd bekend dat de gemeenteraad van Groningen een VCP-nieuwe stijl wil, waarbij de stad opnieuw in sectoren wordt verdeeld zodat er méér gebruik van de ringweg gemaakt gaat worden. Een dergelijke ingreep zal dan ook willens en wetens leiden tot extra verkeersdruk en congestie op de ringweg.

Tegenovergestelde

Feitelijk doet men goed bezien precies het tegenovergestelde van wat vanuit verkeerskundig oogpunt de beste oplossing zou zijn. Ondanks de honderden miljoenen, misschien uiteindelijk wel een miljard aan investeringen, laat men nog steeds alle drie de genoemde verkeersstromen over één en dezelfde weg rijden. Dit beleid zou je kunnen kenschetsen als ‘Allemaal Samen Over de Ringweg!’.

Scheiding

Om het probleem oorzakelijk op te lossen, zijn extra wegen nodig om de verschillende verkeersstromen van elkaar te kunnen scheiden. En daar wringt de schoen. Extra asfalt is niet populair en zeker niet ‘politiek correct’. Zo vervallen we in suboptimale ‘oplossingen’ die structureel geen zoden aan de dijk zetten. Ik voorspel u dat het positieve effect van een eenmaal gerealiseerde zuidelijke en westelijke ringweg zeer tijdelijk zal zijn. Het verkeersaanbod zal met de groei van de economie en de bevolking blijven toenemen. Zolang het internationale, nationale, regionale en lokale verkeer gedwongen over de ringweg wordt geleid, zullen we met deze congestieproblematiek blijven zitten. Scheiding van verkeersstromen is de enig aantoonbaar adequate oplossing.

Drs. Goos Gosling Slotegraaf is interim-manager en voormalig wetenschappelijk onderzoeker van het Verkeerskundig Studiecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.