Opinie: Drents glasvezel wel glashelder?

De Noordelijke Rekenkamer constateert dat er bij Drentse bewonersinitiatieven op het gebied van glasvezel sprake is van zwak bestuur. Dat is uiterst zorgwekkend.

In de krant van 28 april jongstleden reageert de heer Kalfsbeek, voorzitter Raad van Toezicht Glasvezel Noord, op het opiniestuk ‘Drents glasvezel heeft centraal bestuur nodig’. Piet van den Berg, voormalig ledenraadslid van Coöperatie Sterk Midden-Drenthe (SMD), publiceerde dit stuk naar aanleiding van een rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Het trof mij dat Kalfsbeek louter op de man speelt, de vorm belangrijker vindt dan de inhoud en selectief shopt in het Rekenkamer rapport. Alsof Van den Berg, of willekeurig wie, iets afdoet aan de eer die vrijwilligers toekomt voor de vele bewonersinitiatieven en de bijbehorende inzet. Als je een professionele organisatie bestuurt kun je tekortkomingen in de ‘governance’ echter niet afdoen met: „We zijn vrijwilligers, dus amateurs”.

Zwak bestuur

In haar gratis te downloaden rapport spreekt de Rekenkamer van: „Zwakke governance bij vrijwel alle bewonersinitiatieven (coöperaties) in verhouding tot de grote schuldenlast”. Nu is ‘governance’ een mooi woord voor ‘bestuur’. Eigenlijk schrijft de Rekenkamer dus dat sprake is van ‘zwak bestuur’. Uiterst zorgwekkend. Begrijpelijk dat Van den Berg daarin reden ziet zijn visie te geven hoe het bestuur te versterken.

Het stuk van Van den Berg roept ook vragen op. Ten eerste: hoe kon Sterk Midden-Drenthe (SMD) doorgaan als coöperatie toen de samenwerking met de oorspronkelijke providers (Netvisit en Plinq) werd beëindigd? Hetzelfde gold trouwens voor Glasvezel Noord dat samen optrok met SMD. Een coöperatie is namelijk ‘een vereniging waarvan de leden een gezamenlijk economisch belang hebben’. Dus, zonder leden geen coöperatie. Ten tweede: SMD heeft circa 3600 aanmeldingen nodig om levensvatbaar te zijn. Hoe kan het dan dat SMD tegenwoordig de indruk wekt dat een krappe 3000 ook voldoende is? En ten derde: hoe kan het dat de geldschieters zich tot dusverre zo weinig verontrust tonen?

SMD heeft voor het opzeggen van de samenwerking met Pling en Netvisit redenen opgegeven die gelogen bleken. Op een vraag hierover antwoordde een SMD-bestuurder mij: „Daar heb jij niets mee te maken.’’ Ik wees erop dat ik als SMD-lid daarmee wel degelijk te maken had. Het is immers de wettelijke plicht van een coöperatiebestuur om de ledenbelangen te behartigen en daarover in de Algemene Leden Vergadering openheid van zaken te geven. Waarop dit bestuurslid mij toevoegde: „Wij gaan nooit openheid van zaken geven”.

Achterdochtig

Dit maakte mij achterdochtig. Ik ben daarop naar de voornaamste geldschieter, gestapt. De provincie wist echter van niks maar zou onderzoek doen. Zes weken later kwam de reactie: niets aan de hand. Het ging fantastisch. Zodra anders zou blijken, zou ik worden benaderd. Nooit meer wat gehoord, terwijl het ledental ver achterblijft bij de kritische ondergrens, het project ernstig is vertraagd en storingen aan de orde van de dag zijn. Zelf stuitte ik nog op de statuten en het reglement Ledenraad. Daarin las ik dat leden van de Raad van Commissarissen, respectievelijk Ledenraad geen SMD onwelgevallige uitlatingen mogen doen en effectief gezien dus hun taak niet eens kunnen uitvoeren. Toen ik dit voorlegde aan de projectmanager van de provincie kreeg ik opnieuw een antwoord met de strekking: „We weten niets, we kunnen niets en we doen niets”. En in een gesprek met de gemeente Midden-Drenthe idem dito.

Tegelijkertijd heb ik, min of meer dezelfde vragen, aan de Ledenraad gesteld. Ondanks toezeggingen heb ik, maanden later, nog steeds geen antwoord ontvangen. Integendeel: de statuten werden snel veranderd, zodat de niet gekozen Ledenraad kan blijven zitten, geen Algemene Leden Vergadering plaatsvindt en leden monddood zijn gemaakt. De SMD-leden zijn ruim twee maanden na dato nog steeds niet formeel op de hoogte gesteld van deze, toch essentiële bestuursveranderingen.

Vragen

Meerdere leden hebben vragen. Waarom betalen SMD-leden bijvoorbeeld 11 euro per maand en die van de overige Drentse coöperaties (incl. Glasvezel Noord) maar 5 euro? Dit is een extraatje van minstens 15.000 euro per maand; 180.000 euro per jaar. CSMD houdt de doofpot echter potdicht en heeft het gesloten karakter van een BV. Toch is het een coöperatie. Eentje zelfs die wordt gefinancierd met heel veel overheidsgeld (ruim 14 miljoen). Ons belastinggeld! Van u en mij.

Wat is er te verbergen? Wat mogen de leden absoluut niet weten? En vooral: waarom niet? Met welk doel?

Hiernaar kan ik slechts gissen.

Nee, glasvezelbestuur is lang niet zo transparant als glasvezel zelf.

Jan de Recht, inwoner van Witteveen

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.