Opinie: Dure en nutteloze parkeerplaatsen bij unieke natuur

De provincie Drenthe wil een transferium aanleggen vlakbij een toeristisch kroonjuweel, het beekdal van de Drentse Aa. De noodzaak ontbreekt en het nut is twijfelachtig.

Twaalf miljoen euro, oftewel 33 duizend euro per parkeerplaats, dat zijn de kosten van een twijfelachtig en kostbaar project, te weten een nieuw transferium langs de A28 bij De Punt. Vanaf 2012 heeft dit project onder regie van de provincie Drenthe vorm gekregen.

Op 26 november 2014 kozen Provinciale Staten met de kleinst mogelijke meerderheid voor uitvoering. De eerste schets was ronduit megalomaan en Provinciale Staten eisten nader onderzoek naar nut en noodzaak. Nieuw onderzoek van Anthea werd op 16 december 2015, opnieuw met een meerderheid van 1 stem, door de Staten geaccepteerd.

Naar mijn mening en die van de gemeente Haren, het Platform Drentse Aa en de Drentse natuur- en milieuorganisaties is dit onderzoek gebaseerd op deels verouderde en naar de gewenste interpretatie toegeschreven gegevens.

Files

Er is zorg over de bereikbaarheid van de stad Groningen, de economische motor van de regio. Over de groei van het autoverkeer, de aanleg van de zuidelijke ringweg en de filedruk. Een deel van de oplossing wordt door de provincie Drenthe gezien in de aanleg van een transferium en ov-knooppunt bij De Punt.

Het nu in het Voorontwerp Bestemmingsplan bij de gemeente Tynaarloo ter visie liggende plan behelst de aanleg van 365 parkeerplaatsen met twee rotondes en bijbehorende verlengde op- en afritten. Er wordt aangenomen dat dit de filedruk bij Haren zal doen afnemen.

Haren

Echter, recent is het transferium bij Haren met 500 parkeerplaatsen vergroot en die zijn zelden of nooit volledig bezet. Tevens bestaat de mogelijkheid om er nogmaals 500 extra parkeerplaatsen aan toe te voegen. Verder is vastgesteld dat de meeste files pas na Haren ontstaan vanwege de congestie rond het Julianaplein.

Als er al een file bij De Punt ontstaat wordt dat meestal veroorzaakt door ongelukken rond de samenloop van de N34 met de A28, waar nu al weinig ruimte voor in- en uitvoegen bestaat. Een complex transferium met bijbehorende op- en afritten verergert, door het blijvende verschil in snelheden bij invoegen, de verkeersonveiligheid.

Ideaal?

De provincie Drenthe spreekt van een ideale plek voor een ov-knooppunt, maar de vraag is voor wie. De grote aantallen fietsers en lokale forenzen die elders werken? Of automobilisten die op weg zijn naar Groningen?

Er zijn al 5300 parkeerplaatsen op de vier bestaande en deels nog uit te breiden transferia rond Groningen, om maar niet te spreken over de 4100 plekken in de parkeergarages. Daarnaast ligt De Punt gewoon te ver van de stad af om aantrekkelijk te zijn voor anderen dan de toeristen die vanaf Eelde naar de zon vliegen en een gratis parkeerplaats verwelkomen.

Ook de stijgende kosten om per bus naar Groningen te reizen verminderen de aantrekkelijkheid. Er is kortom geen sprake van noodzaak, hooguit van twijfelachtig nut van dit voorgenomen transferium.

Bedreigingen

Het transferium is vlak naast het beekdal van de Drentse Aa gepland, het toeristisch icoon van Drenthe. En dan wil men juist daarlangs zo’n enorme verkeersconstructie realiseren. Een brok verstedelijking en verstening met nauwelijks meer dan met de mond beleden aandacht voor het landschap.

De realisatie van dit project frustreert bovendien vergevorderde plannen om de barrièrewerking van de A28 op te heffen. Er zijn allerlei faunaverbindingen gepland die ook echt nodig zijn gezien het feit dat er recent al vier otters ter plaatse zijn gesneuveld. Men stelt dat de milieuwetgeving het project niet belemmert, maar dat neemt niet weg dat er substantiële effecten zullen optreden op het punt van bodem, geluid, lucht, licht en veiligheid.

Ruimtelijke ordening

Op dit moment ligt het Voorontwerp Bestemmingsplan Transferium De Punt bij de gemeente Tynaarloo ter visie. Men heeft ervoor gekozen om 365 parkeerplaatsen binnen de huidige afrit naar Eelde-Glimmen te plannen. Dat gebied heeft al de bestemming verkeer en dat scheelt een hoop procedureel gedoe.

Onder meer hoeft men geen alternatieven in beeld te brengen. Omdat het plan geen verbeterde doorstroming realiseert, er geen stimulering van het ov-gebruik uit voort komt, de noodzaak voor een P+R-functie ontbreekt en er sprake is van forse nadelen voor natuur en landschap, zou de gemeenteraad van Tynaarloo er verstandig aan doen niet met het Voorontwerp akkoord te gaan.

Stokpaardje

Als er al een probleem zou zijn, dan is dit plan in iedere geval niet de oplossing daarvoor. Wil men toch 12 miljoen uitgeven, schenk het dan aan de gemeente Haren voor de uitbreiding van het transferium aldaar. Of onderzoek de mogelijkheden ten westen van de A28.

Of, liever nog, besteedt het aan de stagnerende afronding van de NNN (Natuur Netwerk Nederland), de imploderende weidevogelstand, de massale sterfte van de insecten door het gebruik van bestrijdingsmiddelen of het behoud van de regionale ziekenhuizen. Hoewel het gebeuren procedureel waarschijnlijk correct is verlopen, kan men zich terecht afvragen of de Drentse samenleving nu echt op dit transferium zit te wachten.

Al eerder zijn er vele miljoenen aan opgeblazen projecten gespendeerd die te vaak niet hebben gebracht wat men eraan toeschreef.

Is de Drentse politiek inzake dit transferium in staat om op haar schreden terug te keren? Of laat de reflex om hoe dan ook te willen investeren in harde infrastructuur, een stokpaardje uit de oude economie, dat niet toe?

Eric van der Bilt is voormalig directeur van de Stichting Het Drentse Landschap

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.