Opinie: Geen woorden maar daden voor de grutto!

Volgens Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren is het Actieplan Weidevogels Groningen een schaamlap. Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, reageert.

Het gaat erg slecht met de weidevogels in Groningen. Bij de grutto worden er jaarlijks te weinig kuikens groot om de populatie in stand te houden. Met als gevolg: de aantallen lopen terug en de populatie vergrijst. Als we niks doen, zijn er binnen enkele tientallen jaren geen grutto’s meer. Voor velen een onverdraaglijk idee: een voorjaar zonder grutto’s.

Wijzen

Het is vrij gemakkelijk om naar elkaar te wijzen en de ander de schuld te geven. Natuurbeschermers die boeren de schuld geven omdat ze zijn doorgeschoten in de intensivering en schaalvergroting van de landbouw. Boeren die naar natuurbeschermers wijzen omdat ze pitrus en vossen kweken in plaats van grutto’s. Dat hebben we jaren gedaan en we zijn er niks mee opgeschoten.

Gedeelde passie

De afgelopen jaren hebben boeren en natuurbeschermers elkaar opgezocht. We vonden elkaar in een gedeelde passie voor de weidevogels. Op basis van feiten en onderzoek hebben we het Actieplan Weidevogels Groningen gemaakt om het tij te keren nu het nog kan. Het plan is een drietrapsraket: (1) investeren in de kwaliteit van bestaande weidevogelkerngebieden, (2) daaromheen een schil van agrarisch natuurbeheer en (3) daarbuiten een natuurinclusieve landbouw waarbij biodiversiteit een functioneel onderdeel van de bedrijfsvoering is.

Topprioriteit

Het verbeteren van de bestaande weidevogelgebieden is topprioriteit, want daar leven de laatste grutto’s en die moeten het gaan doen: meer kuikens ‘vliegvlug’ krijgen. Het gaat dan zowel om verbetering van de inrichting, zoals meer plasdras in het voorjaar, als om beheer, zoals latere maaidata en het terugdringen van predatie door andere dieren. Onder ideale omstandigheden speelt predatie een verwaarloosbare rol. Maar de huidige weidevogelpopulaties zijn klein en kwetsbaar en de omstandigheden zijn verre van optimaal. Bijna elke grutto in Groningen heeft binnen 200 meter van zijn nest een gebouw, boom of hoogspanningsmast. Op dat moment wordt predatie wel een factor van betekenis.

Vossen

Predatiebeheer betekent niet meteen afschot van kraaien of vossen. Het is effectiever om de weidevogelgebieden onaantrekkelijk te maken voor de predatoren. Rasters kunnen vossen buiten de deur houden, herstel van de openheid zorgt ervoor dat er minder kraaien en buizerds broeden in weidevogelgebieden. Op langere termijn is predatiebeheer niet meer nodig. Als we de weidevogelgebieden vergroten en de landbouw natuurinclusief maken, kunnen de weidevogels zich weer prima op eigen kracht redden. Ik hoop het nog mee te maken!

Daden

Uiteraard moeten we werken aan structurele veranderingen in de landbouw, de boeren en consumenten voorop. Voor het landschap en de biodiversiteit in het algemeen en voor de weidevogels in het bijzonder. Maar door het Actieplan Weidevogels weg te zetten als schaamlap en symptoombestrijding, slaat Kirsten de Wrede de plank mis. Met meningen en standpunten schiet de grutto niks op, het komt nu aan op daden. Uitvoering van het Actieplan is de enige manier om op korte termijn en in goede samenwerking resultaten te boeken voor de weidevogels.

Marco Glastra is directeur van Het Groninger Landschap.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.