Opinie: Laat de tunnelvisie in ziekenhuiszorg los

Bij het oplossen van de problemen in de regionale ziekenhuiszorg moeten we vaste denkpatronen durven loslaten. We hebben lef, een open blik en goede wil nodig.

Er is veel te doen over de continuïteit van ziekenhuiszorg in ons land. In Zuidoost- Drenthe en Oost-Groningen meer specifiek rondom de ziekenhuizen van Treant. Het bestuur van Treant moet het allemaal zelf maar oplossen maar kan het op voorhand al niet goed doen.

Wat lijkt er aan de hand te zijn?

Ik moet steeds denken aan een quote van autobouwer en pionier Henry Ford: ‘Als ik aan de mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd dat ik snellere paarden moest gaan fokken.’ Niemand kon toen bedenken dat de auto de rol van paarden in het dagelijks leven zou overnemen. Het is een manier van kijken, de tunnelvisie loslaten en problemen met open blik bekijken. Dan zijn er ineens oplossingen waarvan je het bestaan niet kon bevroeden.

Wat gebeurt er rond de ziekenhuiszorg?

We moeten de ontwikkelingen rond de ziekenhuizen niet als een geïsoleerd probleem zien. We moeten naar de context kijken waarbinnen ziekenhuizen opereren. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

Het is lastig om aan voldoende goed gekwalificeerd personeel te komen.

De ambulancezorg (inclusief de traumaheli) is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd.

De huisartsenzorg heeft zich zodanig ontwikkeld dat veel praktijken miniziekenhuizen zijn geworden.

Apotheken hebben een enorm assortiment aan geneesmiddelen waardoor in acute situaties altijd een middel beschikbaar is.

Kwaliteitseisen worden steeds belangrijker. We kunnen steeds meer waardoor de kans op genezing is toegenomen.

Het systeem, maar ook wijzelf, slaat door in overmatige regeldrift en claimgedrag.

Er ontstaan medische centra met daarin meerdere disciplines zoals een huisarts, apotheek, fysiotherapie, diëtist en pedicure. In Coevorden zelfs met ziekenhuispoli’s.

Het bejaardenhuis bestaat niet meer, maar de woon-zorgcentra staan er nog steeds en zijn goed bevolkt. Niet meer met mensen die er wonen vanwege hun leeftijd maar vanwege een zorg, of ondersteuningsvraag.

Bijna ieder bedrijf heeft inmiddels BHV’ers in dienst die eerste hulp kunnen verlenen.

Veel dorpen en wijken kennen zogenaamde ‘6 minuten zones’ met reanimatieapparatuur.

Dankzij thuiszorg en moderne technologie kan veel zorg gewoon thuis worden geleverd.

Met de komst van smartphone en -watches kunnen we steeds beter onze eigen gezondheid in de gaten houden.

Kortom de zorg is vandaag al lang niet meer wat het ooit was!

Vastgoed vormt de beperking

Als het over een ziekenhuis gaat, denken we nog te veel aan een gebouw waar we naar toe moeten. We moeten af van dat rigide vastgoed zoals we dat nu kennen want dat beperkt de flexibiliteit enorm. Er zit een groot deel van het kapitaal in vast, waardoor de stenen bij elke ontwikkeling een beperking vormen. Laat staan dat financiers er nog in durven te investeren. Of ze doen dit onder dermate strikte voorwaarden dat de zorgaanbieder geen kant meer op kan met z’n goede bedoelingen.

Persoonlijke noot

Een goede gezondheid is niet alleen geluk hebben. Gezond blijven heb je voor een belangrijk deel zelf in de hand. Stop met slecht eten en drinken en ga bewegen. Stop met die baan die goed betaalt maar je veel stress geeft. Verkoop dat huis waarvan de hypotheek je als een molensteen om de nek hangt en voor veel stress zorgt. Dit voorkomt een hoop ellende. Een goede gezondheid is geen garantie, maar je kunt wel voorkomen dat bepaalde aandoeningen zich ontwikkelen.

We reizen voor een paar tientjes Europa door om een stad, pretpark of een concert te bezoeken met het gezin. Waarom is een paar kilometer reizen naar een goed ziekenhuis dan ineens een probleem?

Wordt het ook niet eens tijd dat we de romantiek achter ons laten en inzien dat bevallen een medische gebeurtenis is? Dus niet meer in de thuissituatie maar in een gespecialiseerde omgeving zodat er ook na complicaties een zorgeloos leven kan beginnen.

Wat wil ik hier mee zeggen?

Mijn verwachting van het regionaal overleg over de ziekenhuiszorg is dat het niet gaat om wat een gemeente of actiegroep binnenhaalt. Ook niet dat we vasthouden aan het concept ziekenhuis zoals we dat nu kennen. Durf te dromen, maar wees ook realistisch over het gedrag van mensen en technologische ontwikkelingen. We gaan de huidige problemen niet oplossen door op dezelfde manier te blijven denken als waardoor deze problemen zijn veroorzaakt, aldus Einstein. Die Ford en Einstein zijn al een tijdje dood, zo vernieuwend is bovenstaande visie dus niet. Met een beetje lef, open blik en een goede wil om samen te werken komt het goed met de zorg in onze regio!

Bert Moormann is directeur van woningcorporatie Domesta. Hij schreef deze bijdrage op persoonlijke titel.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.