Opinie: Nader onderzoek nodig bij zuidelijke ringweg

Er ligt nu een plan voor de aanleg van het verdiepte gedeelte van de door tegenslag geplaagde zuidelijke ringweg Groningen. Maar er zijn veel vragen onbeantwoord. Vandaag praten Provinciale Staten over de stand van zaken.

Na twee tegenvallers, de mislukte plaatsing van de Helperzoomtunnel en een vertraging van de zuidelijke ringweg Groningen met twee jaar, lijken de problemen nog lang niet voorbij. Verdere kostenoverschrijdingen en vertraging zijn onafwendbaar omdat met de veiligheid van de ringweg wordt gesjoemeld. Ook in de risicoanalyse voor omliggende woonwijken zitten vreemde zaken.

Bezuinigingen

Belangrijke bezuinigingen in het ontwerp door het projectbureau onder leiding van toenmalig directeur Jos Hillen wreken zich nu. Enkele voorbeelden: in het verdiepte deel is de normale rijstrookbreedte van 3,50 meter teruggebracht tot 3,10 meter. Ook zijn de opstelstroken van 0,75 meter vervallen. Met die ingrepen werd de totale tunnelbreedte met bijna 5 meter teruggebracht.

Veiligheid

Het projectbureau vindt het ‘afkruisen’ van een rijstrook voldoende om in noodsituaties een relatief veilig plekje en een vluchtpad te creëren. Hoe deze bezuinigingen uitpakken in het wegontwerp, blijkt uit de verkeersveiligheids-audit. Een auditteam van gecertificeerde auditors legde namens een gerenommeerd bedrijf zijn bevindingen vast in een vernietigend rapport. Met name over de verdiepte ligging, waar weggebruikers een extreem zware rijtaakbelasting ondervinden.

Back-up

Een belangrijk bezwaar is ook dat er geen back-up is van het verkeersmanagementsysteem, noodzakelijk in een complex wegontwerp als dit. Ook vond het team dat de rijstrookbreedte weer terug zou moeten naar 3,50 meter. Indien de in het rapport genoemde aanbevelingen zouden worden uitgevoerd, zou dat alleen tegen zeer hoge kosten kunnen. Dit rapport moest dus onder de mat.

In de inspraakronde werd uitgelegd hoe dit onwelgevallige rapport werd afgekeurd door Rijkswaterstaat en een onder haar vallende dienst. Hier lijkt sprake van een slager-en-eigen-vleeskeuring, maar erger nog: de audit werd daarmee ook onthouden aan de Raad van State!

Omgeving

Wat voor effect heeft een onveilige weg op de omgeving? Documenten tonen aan dat er nu al een overschrijding is van het toegestane risico voor de aanliggende woonwijken Oosterpoort, de Linie en het gebouw van DUO. Door de combinatie van vervoer van gevaarlijke stoffen en de gevaarlijke verdiepte ligging zal het risico boven het maatschappelijk aanvaardbare risico uitkomen.

Europees gaan wij deze kwestie voorleggen omdat dit niet voldoet aan de AGR, Europese richtlijnen die stellen dat ‘een weg door een bebouwde kom die hinder of gevaar oplevert voor de omgeving, moet worden omgeleid’. In plaats van aangelegd...

Deksels of toch tunnels?

De wegen met drie deksels zijn eigenlijk tunnels van de zwaarste categorie A. Ze zijn echter niet door een onafhankelijke instantie gekeurd voor deze categorie. Het Tracébesluit rept nog steeds van ‘deksels’. Gaan de tunnels hiermee weer illegaal? Indien zij niet opgenomen worden in de internationale lijst van tunnels zou men handelen in strijd met Europese Richtlijnen.

Er dient al met al een nieuw en grondig onderzoek plaats te vinden om de volgende redenen:

De zuidelijke ringweg Groningen wordt onveiliger dan de huidige weg. Dat is wettelijk verboden.

De externe veiligheid moet opnieuw worden berekend.

De verdiepte ligging moet beoordeeld worden op het ongevalsrisico.

Een omleidingsroute is noodzakelijk.

De tunnels moeten nog gekeurd worden voor de categorie A door een onafhankelijk instituut.

De tunnels moeten worden opgenomen in de internationale tunnellijst als categorie A-tunnel, volgens de Europese ADR Richtlijn.

Peter Burrie, oud-veiligheidsdeskundige, namens Groningen Verdient Beter, een samenwerkingsverband van inwoners van vijf zuidelijke stadswijken.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.