Opinie: Neem psychische problemen studenten serieus

Jaarlijks beginnen vele duizenden jongeren aan een studie. Helaas verloopt die studie niet altijd zo rooskleurig als gehoopt.

Tegenwoordig is de studieperiode voor steeds meer studenten geen tijd meer waar later vol weemoed aan kan worden teruggedacht. In toenemende mate gaan studenten gebukt onder stress en hoog oplopende psychische klachten die ontstaan door de prestatiedruk die op hen rust. Onlangs bleek uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond dat de helft van de studenten, tijdens hun studie, te maken krijgt met psychische klachten. Daarnaast bleek uit onderzoek van docentonderzoeker Jolien Dopmeijer aan de Hogeschool Windesheim dat een derde van de studenten lijdt aan vormen van depressiviteit en een zesde nadenkt over het plegen van zelfmoord. Deze cijfers liggen ver boven de landelijke gemiddelden, ook in deze jonge leeftijdsgroep.

Druk

De afgelopen jaren heeft de overheid de druk op studenten vergroot. De invoering van het leenstelsel is hier een voorbeeld van. Enerzijds moeten steeds meer studenten naast hun studie werken om rond te kunnen komen of een niet al te hoge schuld op te bouwen, anderzijds voelen studenten met een gemiddelde of minder gevulde beurs de noodzaak om hun studie in razend tempo te doorlopen. Terwijl premier Rutte aan het begin van zijn verblijf in het torentje herhaaldelijk zei dat de kosten van de crisis niet mochten worden doorgeschoven naar volgende generaties, heeft de werkelijkheid die belofte inmiddels achterhaald. In het licht van de ernstige problemen waar een substantieel deel van de studenten mee kampt en de toenemende druk die zij ervaren is een veranderde mindset noodzakelijk.

Ontlasten

Het kabinet zou, in samenwerking met universiteiten en hogescholen, maatregelen moeten nemen om studenten te ontlasten. Universiteiten en hbo instellingen kunnen, al dan niet gedwongen door regelgeving, bijdragen aan adequate ondersteuning. Door ruimte te creëren voor studentenpsychologen kan worden voorzien in gespecialiseerde ondersteuning voor studenten. Het is belangrijk om het taboe op dit onderwerp te doorbreken. Psychische klachten leven onder één op de twee studenten en zijn daarom niet langer nicheproblemen die genegeerd kunnen worden.

Sebastiaan Alting van Geusau en Izaäk van Jaarsveld uit Groningen zijn verbonden aan de Hanze Studentenbelangen Vereniging.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.