Opinie: Schaamte voor armoede in de Stad

De stad Groningen kent ondanks de oplevende economie nog steeds een hoog percentage armen. Daar zou de locale politiek zich meer voor moeten inspannen.

Maar liefst 5.000 kinderen groeien in de stad Groningen op in armoede. Er zijn wijken in de stad waar 50 procent onder de armoedegrens leeft. Scholen waar de helft van de kinderen arm is. Anderzijds groeit de economie en is het aantal mensen zonder baan sterk gedaald, maar de armoede vermindert hier niet, maar groeit, zegt ook het SCP in januari van dit jaar.

Verdubbeling

De gemeente Groningen ondersteunt veel initiatieven om de armoede onder mensen te verlichten en toch helpt het onvoldoende de armoedecijfers echt te laten dalen. Ook het aantal cliënten van de Voedselbank is de laatste jaren meer dan verdubbeld: van 300 huishoudens in 2013 naar 750 nu! Kerken, bedrijven, organisaties en ook particulieren helpen ons gelukkig om deze grote aantallen nog aan te kunnen. De grenzen in wat we kunnen, komen nu echter in zicht. Het begrip gaarkeuken komt bij ons op tafel en dat is een uiterst slecht teken. We kopen nu al houdbare melk en eieren in om ontbijten te verzorgen voor schoolgaande kinderen. Ook de andere voedselbanken in onze provincie hebben het moeilijk wekelijks 2.500 huishoudens te voorzien van een verantwoord voedselpakket.

Studenten

Vooral lager opgeleiden hebben het moeilijk een baan te vinden en weer onafhankelijk te worden. Het steeds maar toenemend aantal (internationale) studenten is een van de hoofdoorzaken. 36.000 aan de RUG en 28.500 bij de Hanzehogeschool. Studenten zijn genoodzaakt een baan te hebben om door het leenstelsel niet tot over hun oren in de schulden te komen. Zij bewegen zich nu breed op de arbeidsmarkt, zijn in nagenoeg alle sectoren te vinden en zijn aantrekkelijk voor werkgevers. Groningen is een studentenstad en dat brengt de stad ook heel veel, maar dit is de andere zijde. De armoede schuurt!

Kern

Daarnaast is de stad Groningen vooral een dienstverlenende stad met de RUG en de Hanze, DUO en twee grote ziekenhuizen, met maar weinig werk voor lager opgeleiden. Het roer moet nu snel om, en dat kan ook denken wij, door de armoede in de kern aan te pakken. Zo stellen wij in ons Tienpuntenplan voor om het kopen op krediet aan banden te leggen. Dat kan door de schuldhulpverlening, die jaarlijks honderden miljoenen kost, om te zetten naar het Zweedse model, waar de schuldenaar wordt geleerd beter met de beschikbare middelen om te gaan, de schuldeiser veel meer terug krijgt en de overheid deurwaarder en incassobureau is. Door toepassing van de blockchain-methode kunnen de kosten van bewindvoering fors gereduceerd worden en kan er weer financiële ruimte ontstaan voor bijzondere bijstand. De kosten van schulden zijn hier nu opgelopen naar 60 procent, waardoor de schuldenpost meer dan verdubbeld wordt.

Chemie

Onze samenleving is sterk geïndividualiseerd, maar als we weer leren delen en meer oog hebben voor elkaar, ziet het er al veel beter uit. Opbouwwerkers, maar ook diaconieën van kerken kunnen deze chemie tot stand brengen. De Voedselbank koppelt bijvoorbeeld rechtstreeks onafhankelijke coaches aan armen en dat blijkt een zeer succesvol project te zijn. De basiszorg moet weer toegankelijk worden voor iedereen, dus ook voor arme mensen.

Nagenoeg iedereen kan op haar of zijn wijze bijdragen om de armoede in de kern aan te pakken. Armoede is niet alleen een zaak voor diegene die het overkomt, maar voor de overheid en de burgers samen. Het eerste succesje in Den Haag is al geboekt. De minister van Financiën heeft kort geleden aangekondigd de mogelijkheden van het kopen op krediet te willen inperken.

Verkiezingen

Verkiezingen staan voor de deur. Het zou onnodig moeten zijn de politiek over dit vraagstuk uit te dagen zich tot het uiterste in te spannen om de armoede te verlichten en vooral terug te dringen, zodat arme kinderen dezelfde ontplooiingskansen krijgen als de andere kinderen, maar we doen het toch! Maken we van een van de armste steden in Nederland weer een mooie sociale stad, waar we trots op kunnen zijn?

Ulfert Molenhuis is voorzitter van de Voedselbank stad Groningen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.