Opinie: Soap rond Emmer windturbines

De gang van zaken rond het geplande windpark aan de Pottendijk in Emmen ontwikkelt zich tot een slechte soap.

De gemeente Emmen besloot anderhalf jaar geleden dat daar 17 windturbines van 3 MW geplaatst zouden gaan worden, onder een aantal randvoorwaarden. Eén daarvan is een maximale hoogte van 149 meter, zodat er in elk geval geen lampjes op de turbines hoeven.

Na zo’n 15 maanden met omwonenden gepraat te hebben besloten ontwikkelaars Raedthuys en Yard zich terug te trekken uit dit overleg omdat zij met windturbines van deze hoogte niet voldoende winst zouden kunnen halen.

Afgelopen januari presenteerde één van de agrariërs in het gebied, de heer Deddens, een plan met 7 windturbines van 4,2 MW, deels op zijn eigen grond en deels op gemeentelijke grond. Gemeente blij, provincie blij, hij krijgt medewerking van alle kanten.

Gemeenteraad

Echter in de besluiten van de Emmense gemeenteraad staat dat het windpark Pottendijk als één geheel moet worden ontwikkeld, met één vergunningaanvraag, één milieueffectrapportage en één type windturbine. Om het hele plan Pottendijk (50 MW) te realiseren zullen er dus naast Deddens anderen moeten komen die de overige windturbines van hetzelfde type gaan neerzetten.

En daar begint de soap: eerst trekken Raedthuys en Yard zich terug, vervolgens reageren ze furieus op de plannen van Deddens (149 meter hoogte is niet haalbaar, het type windturbine dat hij wil bouwen is in deze omgeving absoluut niet passend), om nu onlangs plotseling geheel van mening te veranderen: men wil zich toch beperken tot 149 meter. De gemeente Emmen sommeert Raedthuys en Yard vervolgens om zich bij de plannen van Deddens aan te sluiten en daar ook haast mee te maken.

Omwonenden

En de omwonenden worden dan weer door die partij en dan weer door de andere partij aan de vergadertafel genood en zien langzamerhand door de bomen het bos niet meer (lees: door de windturbines het landschap niet meer).

De geloofwaardigheid van Raedthuys en Yard is inmiddels natuurlijk ver te zoeken. Zon voor Wind Emmen heeft geen goed woord over voor de argumentatie om nu wel turbines van 149 meter te kunnen plaatsen. Raedthuys c.s. voeren aan dat voortschrijdend inzicht hen ervan doordrongen heeft dat lagere windturbines wel degelijk rendabel zijn. Zon voor Wind Emmen ziet maar één argument voor de plotselinge draai van de initiatiefnemers, namelijk de wens om alsnog een graantje mee te pikken uit de subsidiepot.

Hoop

Zon voor Wind heeft nog steeds zijn hoop op de gemeenteraad van Emmen gevestigd. Voor deze raad moet het duidelijk zijn dat er talloze alternatieven zijn. Emmen kan de groene gemeente blijven die ze in toeristisch opzicht poogt uit te stralen. Zonder windturbines, maar pure natuur uit Drenthe.

Zon voor Wind kan de gemeente Emmen op de wenken bedienen. De animo voor zonne-akkers en voor zonnepanelen op daken is bij grondbezitters groot. Alleen al met deze invulling hoeft er geen windturbine te verrijzen.

De gemeenteraad van Emmen heeft diverse alternatieven aangeboden gekregen die in de gevraagde 95,5 MW. voorzien. Zon voor Wind Emmen kan zich niet voorstellen, dat de nieuwe gemeenteraad de geschiedenis in wil gaan als de baanbrekers voor de afbraakpolitiek van de provincie en de rijksoverheid.

Wim Feldhaus is voorzitter van Zon voor Wind Emmen

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.