Opinie: Van het aardgas af kan feest voor elk worden

In de gemeente Groningen wordt aan een nieuw college gewerkt. Een pleidooi om vol te gaan voor de aanleg van warmtenetten.

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt door gemeenten en door buurtinitiatieven gewerkt aan wijk- en dorpsplannen om zonder Gronings gas verder te gaan. Warmtenetten zijn in veel gevallen onontbeerlijk om dat te bereiken. Warmte is goed verkrijgbaar en het is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen als het gaat om het verwarmen van woningen. Maar warmtenetten kunnen alleen ingezet worden wanneer het voor iedereen betaalbaar is. Ook is het een absolute voorwaarde dat het op de koudste dagen van het jaar, en met weinig wind en weinig zon, toch in elk huis en op elke werkplek prettig wonen en werken is. Daarom is het van het grootste belang dat we stoppen met op grote schaal warmte weg te spoelen en weg te blazen in de lucht.

Lozen

In de Eemshaven worden momenteel meerdere installaties en bedrijven gebouwd, waar heel veel warmte geloosd wordt. De installaties om Noorse waterkrachtstroom, Deense windstroom en windstroom van de Noordzee om te vormen voor ons hoogspanningsnet, geven straks genoeg warmte om duizenden woningen te kunnen verwarmen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Het is zaak dat de nieuwe gemeente Groningen zich hard maakt voor goede planning en nergens meer accepteert dat massa’s warmte worden verspild.

Warmtenet

Ondergetekenden zijn vanuit Golvend Lewenborg bezig met plannen om Lewenborg met een warmtenet te verwarmen. Hierbij moet warmte van de zomer bewaard worden voor de winter. Dat gaat een stuk beter lukken als we ook warmte-overschotten van bedrijven kunnen gebruiken. Dat betekent dat of warmte genererende installaties op logische plaatsen worden gebouwd óf, als ze dat niet willen of kunnen, hun warmte naar de bebouwing toe moet komen. Daarnaast moet de warmte goed opgeslagen worden en moet zoveel mogelijk zonnewarmte gewonnen en bewaard worden. Een mooie energiewierde tussen Meerstad en het Eemskanaal zou een goed plan kunnen zijn.

Thermosflessen

Stel je eens voor: een waterstoffabriek, in combinatie met een paar grote ingegraven thermosflessen. Daarnaast een op het zonneveld draaiende installatie die warmte en stroom geeft. De stroom wordt gebruikt om de warmte bruikbaar te maken om samen met kanaalwater of/en het gezuiverde water van de rioolzuivering de huizen te verwarmen. Daarnaast moet voor de seizoensopslag goed onderzocht worden hoe we in het diepe grondwater warmte kunnen bewaren. De belangrijkste onderzoeksvraag is hier of er, wanneer het donker, koud en windstil is in de winter, dan genoeg warmte in de thermosflessen en in de ondergrond zit, om samen met de industriewarmte, Beijum, Lewenborg, Garmerwolde en omgeving te verwarmen.

Spotgoedkoop

Het gaat om spotgoedkope warmte. De warmte is er, maar wordt nog niet benut. Echter er moet veel voor geïnvesteerd worden. De vindingrijkheid van techneuten op alle niveaus moet hiervoor ingezet worden. Deze kennis is in Groningen aanwezig. Daarnaast moeten de kosten van de investering naar draagkracht verdeeld worden en de lusten (een duurzaam en aangenaam verwarmd huis) moeten aan allen ten goede komen. Dat is de sociale duurzame weg, want dit feest is alleen te vieren als iedereen meedoet.

Enthousiasme

In Lewenborg en andere plaatsen zijn we plannen aan het maken en willen we aan de slag. Vele initiatieven bloeien op, het is aan het nieuwe college van B en W om die te steunen en die aan elkaar te helpen knopen tot netwerken. Ook hebben we de nutsbedrijven nodig. En nieuwe vormen van planning om verspilling tegen te gaan en enthousiasme te belonen.

Feest of nachtmerrie

Kortom, het wordt een feest voor iedereen of het wordt een nachtmerrie. Dat geldt in Groningen evenals voor de hele wereld. Het Gronings gas is over een paar jaren niet meer beschikbaar, en een klimaatneutrale energieopwekking is noodzakelijk, voor ons zelf en vooral voor de volgende generaties. En we willen in een schone, gezonde, mooie omgeving wonen en werken. Deze omgeving willen we vanuit de wijken en dorpen vorm geven en uitbouwen.

Toekomst

De gemeente moet nu aan de slag om warmtenetten te faciliteren. En alle bewoners moeten kunnen meedoen, voor het eigen belang en voor de gehele samenleving. Voor nieuwe banen en voor een nieuwe duurzame goede toekomst. Nieuw college, voor het meehelpen bouwen aan dit feest rekenen we op u.

Sjak Rijploeg, Andrea Poelstra en Jur Bezema zijn vanuit Golvend Lewenborg bezig met plannen om de Groninger wijk Lewenborg met een warmtenet te verwarmen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.