Opinie: Vaste grond onder onze voeten...

De regionale politiek maakt een verdeelde indruk in het gasdossier. Tijd om de gelederen te sluiten. Eendracht maakt macht en verdeling ontkracht.

‘Minister Kamp (met zijn starre houding) gaf de regio het vermogen om zich te verenigen, terwijl minister Wiebes (met zijn schijnbaar coöperatieve houding) er voor zorgt dat de regio verdeeld raakt’, hoorde ik laatst iemand de ministers van EZ haarscherp neerzetten. Goed gezien. Maar het is nog erger… de regio lijkt zichzelf te verdelen. Hoe nu verder?

Code oranje

Volgens Wiebes gaat de gasproductie naar nul. Mooi! Maar wanneer dan precies? Heel snel, volgens de minister. Een prachtig perspectief. ‘Go for it’! Maar…, wat is realistisch wanneer we bedenken dat we nu nog op code oranje zitten vanwege de huidige hoeveelheid en de dichtheid van de bevingen?

Wensdenken

De framing van Wiebes dat er nu een ‘nieuwe werkelijkheid’ is (we gaan immers naar nul) en dat er daarom een pas op de plaats kan worden gemaakt met de versterking, lijkt op z’n minst wensdenken. De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft Wiebes tijdens bestuursbijeenkomsten gevraagd of hij wellicht over goddelijke gaven beschikt: ‘De minister zegt dat hij gaat stoppen met de gaswinning, en blijkbaar is moeder aarde zo onder de indruk van zijn woorden dat zij acuut stopt met beven… zodat de versterkingsoperatie meteen drastisch kan worden ingeperkt?’ Ons cynisme lijkt een (politieke) gevoelde werkelijkheid.

Voorts geeft een papieren werkelijkheid aan dat bewoners van deze regio steeds centraal worden gesteld en klantvriendelijk en snel worden geholpen. De particuliere werkelijkheid van de individuele gedupeerde en de politieke werkelijkheid van Den Haag lijken echter erg van elkaar verschillen. Ten nadele van het individu.

Samenwerking

Op het gasdossier zitten beslissers (gemeenten, provincie en Den Haag) en beïnvloeders (GBB en Gasberaad). De afgelopen jaren is op hoofdstukken in dit dossier veelvuldig de samenwerking gezocht. Er is een besef van wederzijdse afhankelijkheid. Zo is de regionale politiek blij wanneer wij als beïnvloeders ons zegje doen over zaken waar zij zelf, vanwege (hogere) partijpolitieke belangen, zich niet volmondig over uit durven te laten. En wij hebben de beslissers nodig om de goede beslissingen te laten maken.

Verenigd

Als beïnvloeders trekken het Gasberaad en de GBB vaak samen op binnen het Groninger gasdossier. Het Gasberaad in haar rol van collectief voor een zeer diverse groep van belangenorganisaties; de GBB als grote en grootste vereniging van gedupeerde Groningers. Hoewel veel leden van het Gasberaad in dit collectief zitten vanwege eigen deelbelangen (zeer legitiem), vindt het gemêleerde gezelschap van het Gasberaad zich vaak verenigd, zij aan zij met de GBB, in de belangbehartiging van gedupeerde bewoners. Op deze wijze wordt onze regio – naast de gemeentelijke en provinciale politiek – in al haar diversiteit (Gasberaad) én werkelijk bottom-up (GBB) vertegenwoordigd.

Zoekende

Als beslissers lijken de lokale en provinciale politiek momenteel ‘zoekende’. ‘Wie heeft het hier eigenlijk voor het zeggen?’, is de prangende vraag binnen de regionale politiek. Het lijkt er op dat vele honden hier om een been vechten. Gemeenten ‘vechten’ onderling om versterkings- en compensatiegelden en om hún burgers (begrijpelijk) eerst veilig te laten wonen. En de gemeentes ‘vechten’ met de provincie over de regie op het gasdossier, waarbij het er bij de provincie soms op lijkt alsof coalitiebelangen hoger op de agenda staan dan de belangen van Groningen. En wie gaat er met het been vandoor? Het ministerie van EZ, of het kabinet zo u wilt. Hij lijkt de regie stevig in handen te hebben en bepaalt eigenstandig hoe het hier in de provincie moet reilen en zeilen.

Moeras

Het is aan de regionale politiek om snel weer in een goede positie te komen ten opzichte van de Staat en om niet weg te zakken in een mistig moeras van kinnesinne. Van onze regionale politici mogen wij verwachten, zelfs eisen, dat zij daarvoor partijbelangen ter zijde schuiven. Het zou de regionale politiek sieren om haar focus te hebben op én te vechten voor een door de bevolking goed bevonden en snel verlopende schade-afhandeling. Ze moet staan voor een door de bevolking gewenst versterkingsprogramma. En ze moet zorgen voor een met de bevolking afgestemde en daardoor gedragen, helder en inspirerend toekomstperspectief.

Schuld

Den Haag heeft een schuld in te lossen. Niet in de eerste plaats om de ellende die de gaswinning hier uiteindelijk bracht, maar om het onnoemelijke grote profijt dat het gas onder onze regio de rest van Nederland de afgelopen decennia heeft gegeven. Baten waar Groningen, gerelateerd aan Nederland als geheel, zo bar weinig van terug heeft gezien. Dat moeten we over de bühne brengen!

Eendracht

Eendracht maakt macht. Dat wisten ze vroeger al. En verdeeldheid ontkracht. Is ook allang bekend. Aan de regio de keuze om regiobreed (politiek plus maatschappelijke organisaties) snel de klokken gelijk te zetten en de neuzen een zelfde kant op te krijgen. Zo kan weer vaste grond onder onze voeten worden gevonden… en kunnen we als regio laten zien dat de huidige opstelling van Den Haag geen grond houdt.

Derwin Schorren, namens het bestuur van de Groninger Bodem Beweging (GBB)

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.