Opinie: Zorgen windturbines voor nieuwe herinrichting Veenkoloniën?

De voorgenomen bouw van windmolens in de Veenkoloniën doet de emoties hoog oplopen. Een hartstochtelijke oproep om te stoppen nu het nog kan.

Politiek Den Haag dreigt door de bouw van windmolens van de Veenkoloniën een mega-industrieterrein te maken, met als gevolg dat ons prachtige weidse landschap met open luchten, uitgestrekte bloeiende aardappelvelden, wuivende korenvelden en langgerekte sloten en wijken verloren gaat. Het gaat mij aan het hart dat dit landschap, uniek in de wereld, geschapen door de inzet van mannen en vrouwen die zich met krom gebogen ruggen kapot werkten in het veen, dreigt te verdwijnen.

Positieve effecten

Nee, ik ga hier niet de geschiedenis van het veen herhalen, maar wel wil ik erop wijzen dat de herinrichting van de Drentse en Groninger Veenkoloniën pas eind vorig jaar officieel is afgerond. Een miljoenenproject. 130.000 hectare landbouwgrond ging op de schop. De bruikbaarheid van het gebied werd hierdoor sterk verbeterd. De herinrichting van Oost-Drenthe en Oost-Groningen heeft op het gebied van wonen, werken en recreëren veel positieve effecten.

Windturbinepark

En nu zet de overheid, gestimuleerd door de windlobby, in op een volgende herinrichting van de Veenkoloniën. Dit prachtige, herschapen gebied wil men ruïneren tot een groot windturbinepark. Ik hoef niemand uit te leggen hoezeer een groot industriepark met turbines van meer dan 200 meter hoog de leefbaarheid verstoort en het landschap vernielt. Ik heb het dan nog niet over de negatieve effecten op de gezondheid van mens en dier als gevolg van het wonen tussen windturbines. Lees daartoe de schrikbarende ervaringen, die de Portugese professor Mariana Alves-Pereira daarover met ons deelde.

Onder de pet

Wat mij en velen met mij dwars zit, is dat de windplannen in de Veenkoloniën jarenlang bewust onder de pet werden gehouden. Wat evenzo steekt is dat, ondanks de massieve weerstand tegen deze windplannen, de overheid bij monde van onze minister vol bleef houden dat er voor deze plannen draagvlak onder de bevolking zou zijn. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de drie betrokken gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal, liet zien dat meer dan 80 procent van de bevolking tegen dit windturbinepark is. Geloof het of niet, maar ook dat gegeven werd voor kennisgeving aangenomen. De wijze waarop met de Veenkoloniale bevolking wordt omgegaan is vergelijkbaar met de behandeling van de Groningers in het aardbevingsgebied. Een onhoudbare situatie, waar duizenden burgers het slachtoffer van worden.

Sociale cohesie

Ook nu moeten wij vaststellen dat de bevolking niet serieus wordt genomen. Met als triest resultaat de ruïnering van de woonomgeving, onzekerheid over de gezondheid, waardevermindering van bezit, massieve weerstand en de teloorgang van de sociale cohesie onder de bewoners in de krimpende dorpen.

Achterhaalde techniek

Je zou zeggen dat de windplannen in de Veenkoloniën een gelopen race zijn. Het derde kabinet-Rutte wil nog steeds de Veenkoloniën volplempen met immens hoge turbines. De doelstelling is immers dat er tussen 2023 en 2030 nog vijfhonderd windturbines op land bij komen (zie DvhN van 11 juli). Maar inmiddels is duidelijk dat anno 2018 Wind op Land een achterhaalde techniek is en Wind op Zee alleen maar voordelen heeft. Mijn hartstochtelijke oproep richting de politiek is: stop dit onzalige, slordig voorbereide, achterhaalde plan en spreek een keihard NEE uit tegen Wind op Land, nu het nog kan. Wind op Zee kan nu zonder subsidie worden gerealiseerd.

Dat levert een winst op van meer dan 1,5 miljard euro, die dan ook niet door de burgers middels een opslag op hun energierekening hoeft te worden betaald. Ook het rendement van Wind op Zee ligt veel hoger. De burger hoeft hiervoor dan niet alleen veel minder energieopslag te betalen, maar de omwonenden ondervinden geen hinder van slagschaduw, lawaai, laag frequent geluid en horizonvervuiling.

Megalomaan

Het is voor mij een niet te verteren vaststelling dat dit kabinet zich niet stoort aan deze zinnige en duidelijke feiten. De politiek gaat gewoon door met het plan windturbines in dunbevolkte gebieden te plaatsen en zadelt de inwoners zonder enige democratische inspraak of zeggenschap op met een megalomaan industrieterrein. Een industrieterrein voorzien van hekken, prikkeldraad, monitoren en een netwerk van zware betonwegen voor aanvoer, afvoer en onderhoud.

Rampzalig

Het is ronduit rampzalig en gewetenloos wat deze regering de noordelijke bevolking aandoet. Maar ik had het kunnen weten. Het was in 2010 toen twee windboeren uit ons dorp vroegen of ze eens met ons mochten praten. Helaas twee weken later werd er gebeld; de communicatie werd voorlopig stilgelegd met als argument: „we willen wel praten maar het is ons verboden”. We hebben nog middels een brief getracht weer in gesprek te komen, de initiatiefnemers uitgenodigd op onze jaarvergadering, maar dat is ons tot op de dag van vandaag niet gelukt.

Egbert Huiting is voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.