Verdubbelen N34: bezint eer gij begint!

Neem geen overhaast besluit over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen De Punt en Emmen. Er is een alternatief.

Sinds kort staat plots de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt op de provinciale agenda. Het gaat om een onderzoek naar het verdubbelen van vier gedeelten tot vier rijstroken en het (nog?) handhaven van de huidige twee rijstroken van de tussenliggende gedeelten van deze weg. Het voorstel staat 19 september reeds op de agenda van Provinciale Staten. Wordt dit niet een veel te beperkt onderzoek? Tot nu toe was in het provinciaal beleid verdubbeling van deze weg over de fraaie Hondsrug niet aan de orde. Vraag is meteen of een gedeeltelijke verdubbeling en afwisseling van vier met twee rijstroken niet een gevaarlijke weg zal opleveren.

Dure ingreep

Maar er is meer. De N34 loopt heel dicht langs tal van Drentse dorpen: Gieten, Borger, Schipborg en Westlaren raken aan een verdubbelde N34. De dorpen Eext, Ees, Annen en Zuidlaren-Zuid liggen er ook dichtbij. Verspreid langs deze weg staan in totaal wel veertig woningen haast op de huidige bermsloten. Vlak er angs liggen ook verblijfsrecreatiegebieden, zoals het druk bezochte Drouwenerzand. Ook ’t Vlintenholt en de Zeven Heuveltjes liggen dicht bij de N34, alsmede verblijfsrecreatie bij Schipborg en Westlaren. Het aan te pakken tracé van de N34 kruist drie kanalen, vele viaducten en tal van aansluitingen. Totaal meer dan twintig, hetgeen bij verdubbeling een dure ingreep is.

Natuur

De Hondsrug heeft een belangrijk predicaat, namelijk de internationale erkenning als Geopark. Een paradepaardje van de Drentse vrijetijdseconomie. De Hondsrug is internationaal een uniek gebied, een rijk gevulde archeologische schatkamer, cultuurhistorisch en landschappelijk van grote betekenis. De te verdubbelen N34 loopt ook dwars door de natuur, de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur en over enkele kilometers haast evenwijdig aan de loop van de Drentse Aa. Diezelfde Drentse Aa is een groot en compleet Natura 2000 gebied, topnatuur en lokaal, provinciaal, nationaal en Europees hoog gewaardeerd. De N34 loopt ook door het fraaie dal van het Voorste diep, bij het natuurgebied Mandelanden.

Duitsland

Wat betekent een verdubbelde N34 over de Hondsrug uiteindelijk voor deze provincie, maar vooral ook voor het hele Noorden en het aangrenzende Duitsland? Zoals voor de hoofdverbindingen tussen Niedersachsen, Bremen en Osnabrück met Drenthe en verder door naar Friesland? Zijn er alternatieven, zoals het helemaal verdubbelen van een deel van de Frieslandroute, de vrij liggende autoweg Emmen tot Beilen?

Die weg loopt door een gebied waar veel meer ruimte is, met een vervolg via de A28 naar Groningen. En dat zonder dat dorpen en recreatiegebieden ‘in de weg’ liggen. Met meer dan de helft minder kruisingen en door een gebied met een andere geologie, archeologie, cultuurhistorie, landschap en natuur.

Voor een uitgebreide studie van alle effecten in brede zin, voor de hele provincie en vooral het hele Noorden inclusief Duitsland, is echter wel grote haast geboden! Met inbegrip van de Frieslandroute, waarvan de verdubbeling tussen Donkerbroek (Oosterwolde) en Drachten recent is afgesproken.

Verbinding

Het gaat niet alleen om een snellere, meer duurzame en veiliger route door Drenthe, maar in de toekomst ook om een betere verbinding Duitsland-Friesland door de provincie. Met veel profijt voor zowel onze westerburen, onze oosterburen als Drenthe zelf. Aansluitend op de snelle, veiliger verbinding Drachten-Leeuwarden, die daardoor ook meer landsdelig wordt. En ook nog eens gericht op het te verdubbelen Duitse vervolg op de A37 Meppen-Cloppenburg.

Dit alles stijgt uit boven het belang van een deels verbeterde Hondsrugweg binnen Drenthe. Zeker waar de noordelijke verbinding Friesland-Bremen via en door de grote steden Groningen en Oldenburg voor een blijvende vertraging kan zorgen.

Langer, maar veilig en snel

De oplettende lezer zal denken: die verdubbelde weg Emmen-Beilen (Groningen) is wat langer dan rechtstreeks van Emmen langs tal van dorpen over de Hondsrug naar Groningen. Dat klopt, die verdubbelde weg Emmen-Beilen (Groningen) zal altijd wat langer blijven. Net als dit het geval is bij de hoofdverbinding tussen de twee grootste steden in het Noorden, de autosnelweg tussen de steden Groningen en Leeuwarden. Via Drachten is dit de snelle en veilige route. Ook al is dit een langere afstand dan rechtstreeks via en door Hardegarijp en Buitenpost.

Alternatief

De afstand voor een complete verdubbeling Emmen-West naar de aansluiting bij Beilen is zo’n 25 kilometer. Een totale verdubbeling van de N34 gaat over zo’n 40 kilometer met vele kruisingen, met een groot verschil in uiteindelijke totale kosten. Al met al lijkt een verdubbeling van de bestaande snelweg Emmen-West tot Beilen een optie voor een duurzame en veilige toekomst met een vlotte (inter)nationale doorstroming. Een alternatief voor het verdubbelen van de N34 over de Hondsrug. Drenthe, bezint eer gij begint!

Bernhard Hanskamp is voormalig provinciaal planoloog

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.