De belangrijkste ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht

Foto: pixabay

Het omgevingsrecht heeft betrekking op het regelen van de fysieke omgeving, zoals water, milieu en natuurlijke ordening. Dit rechtsgebied is onderhevig aan veranderingen en naar verwachting treedt met ingang van 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking. Het doel van de vernieuwing is om de regels voor ruimtelijke projecten te vereenvoudigen. Zo gaat het onder meer om het versimpelen van het bouwen van een windmolenpark of het bouwen van woningen. Ontdek hier verder wat de belangrijkste ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zijn.

Bundeling van wetten voor leefomgeving

Omgevingsrecht  kent vele soorten wetten die betrekking hebben op de leefomgeving. Een van de veranderingen die eraan zit te komen, is het bundelen van deze wetten. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld in totaal zesentwintig wetten. Dat aantal verkleint met de invoering van de nieuwe  Omgevingswet  naar één wet. Zo zijn er momenteel zestig Algemene Maatregelen van Bestuur van toepassing. Ook hier vindt een bundeling plaats naar vier Algemene Maatregelen van Bestuur. Dan vindt er verder nog een bundeling plaats van vijfenzeventig ministeriële regelingen naar één Omgevingsregeling.

Grootste wijziging in regelgeving bouw

Binnen het omgevingsrecht hebben de ontwikkelingen invloed op allerlei sectoren. Een voorbeeld daarvan is de bouwsector. In de regelgeving betrekking hebbend op de bouw is er zelfs sprake van de grootste wijziging ooit. Overigens wel in combinatie met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De wijziging heeft niet alleen betrekking op de verlening van vergunningen, maar ook op de handhaving en aansprakelijkheid.

Verandering in de praktijk in de bouwsector

In de praktijk komt het erop neer dat de omgevingsvergunning voor bouwen zich splitst. Dat betekent dat er een omgevingsvergunning dient te komen voor de bouwactiviteit (technisch) en voor omgevingsplanactiviteit. Er is tevens sprake van een privaatrechtelijke verandering, want de verborgen gebreken regeling keert niet terug in de nieuwe wet. Er blijft wel aansprakelijkheid bestaan voor de aannemer indien er gebreken zijn die door de opdrachtgever bij de oplevering ontdekt hadden kunnen worden. Daar is overigens nog wel van af te wijken indien dat specifiek in het contract is opgenomen.

Nieuw online Omgevingsloket

Er is ook nog sprake van een andere ontwikkeling met de invoering van de Omgevingswet. Er komt namelijk een online Omgevingsloket. Via dit loket is door ondernemers, omwonenden en aannemers snel te achterhalen wat er in de leefomgeving is toegestaan. Zo is het op basis van de informatie in het Omgevingsloket onder meer mogelijk om een vergunning aan te vragen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Aangeboden
De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.