Hoe ga je om met agressie tijdens het werk?

Foto: usplash.com

Eén op de vijf werkenden heeft er mee te maken: werkgerelateerde agressie. Boze of ontevreden klanten, cliënten, bewoners, ouders, reizigers of andere burgers die hun frustratie uiten of agressie bewust inzetten als instrument om iets gedaan te krijgen. Ongeveer 1,6 miljoen professionals hebben tijdens hun werk met agressie te maken, met alle gevolgen van dien.

Met persoonsalarmering nooit helemaal alleen

Het vergt een brede aanpak om dit tegen te gaan en om er op de juiste manier mee om te gaan, maar steeds vaker worden mensen tijdens hun werk uitgerust met persoonsalarmering . Hiermee kunnen ze in een vervelende situatie snel hulp inroepen van collega’s of van de politie. Het bedrijf Secure2Go levert deze systemen en ziet grote toename in organisaties die dit hulpmiddel beschikbaar stellen aan hun medewerkers. Volgens directeur Thijs Wagenaar vergroot een alarmknop niet alleen de veiligheid ‘maar ook het veiligheidsgevoel’.

Persoonsalarmering is overgewaaid uit Engeland

,,Een jaar of tien geleden hebben de machtige vakbonden in Engeland bij de regering afgedwongen dat mensen die alleen werken, de zogenaamde lone-workers , altijd in de gelegenheid zouden moeten zijn om hulp in te roepen in geval van nood”, zegt. ,,Dat leek toen een ver-van-ons-bed-show in het nuchtere Holland, maar inmiddels is het hier ook al meer en meer de norm voor organisaties waarvan de medewerkers risico’s lopen.” Op de vraag of het dan ook al veel gebruikt wordt in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe is het antwoord ‘Ja’. ,,Agressie komt door het hele land voor. Ook in Noord-Nederland zijn veel organisaties die persoonsalarmering inzetten.”

Hoe werkt persoonsalarmering?

Bij persoonsalarmering neem je klein draagbaar kastje mee als je aan het werk gaat. Dit apparaatje houdt je locatie bij en is voorzien van een speciale simkaart die verbinding kan maken met ieder netwerk. Als je hulp nodig hebt, druk je kort op de alarmknop . De alarmmelding wordt verstuurd naar een gecertificeerde alarmcentrale. Daar hebben ze direct al je informatie in beeld en luisteren ze binnen enkele seconden via het persoonsalarm met je mee. Als er hulp nodig is, wordt via een directe lijn de politie aangestuurd.

,,Zo werkt het voor professionals die huisbezoeken afleggen”, zegt Thijs Wagenaar, ,,maar er zijn ook heel veel mensen die binnen de muren van hun organisatie in een vervelende situatie kunnen belanden. Bijvoorbeeld tijdens klantcontacten in spreekkamers en in ontvangstruimten, of in woonvoorzieningen. Ook in deze situaties wordt steeds vaker persoonsalarmering ingezet om hulp in te roepen, maar dan vaak van collega’s of de beveiliging,” legt hij uit.

Zijn er door persoonsalarmering minder agressie incidenten?

,,Dat denk ik niet. Als je agressie wil terugdringen is er een brede aanpak nodig. Een normstelling, beleid, voorlichting, training, rapportage en evaluatie. De alarmknop is een hulpmiddel dat binnen dat geheel een grote bijdrage levert aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van medewerkers. Juist als het niet lukt om agressief gedrag te bedwingen is de noodknop noodzakelijk. Ik vergelijk een persoonsalarm daarom wel eens met een airbag. Je doet er alles aan om ‘m niet te hoeven activeren, maar als het toch een keer nodig is moet je erop kunnen vertrouwen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Aangeboden
De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.