Bouw kolencentrale mag doorgaan

Bouw kolencentrale mag doorgaan

De provincie mag de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven gedogen. Dat heeft de Raad van State woensdagmiddag bepaald. Greenpeace en Natuur & Milieu hadden een procedure aangespannen tegen de gedoogvergunning.

Volgens de rechter 'is voldoende aannemelijk' gemaakt dat het werk dat tijdelijk wordt gedoogd niet te veel gevolgen heeft voor het beschermde waddengebied.

De Raad van State vernietigde in augustus de natuurvergunning van RWE omdat er te veel onduidelijk is over de invloed van de bouw en exploitatie van de centrale op de natuur. De provincie gaf een tijdelijke vergunning af om het werk te laten doorgaan. Greenpeace vreest dat de komst van de kolencentrale grote gevolgen heeft voor het beschermde gebied.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Archief