Boze raad verstevigt grip op Martiniplaza

Boze raad Groningen verstevigt grip op Martiniplaza

Een hevig balende Groninger gemeenteraad wil meer grip op Martiniplaza. Dat bleek woensdagavond in een spoeddebat over de financiële situatie bij het congres- en evenementencentrum. Eerder woensdag werd bekend dat het tekort van Martiniplaza over 2014 naar verwachting zes ton hoger uitvalt dan de drie ton waarop was gerekend.

Een hevig balende Groninger gemeenteraad wil meer grip op Martiniplaza. Dat bleek woensdagavond in een spoeddebat over de financiële situatie bij het congres- en evenementencentrum. Eerder woensdag werd bekend dat het tekort van Martiniplaza over 2014 naar verwachting zes ton hoger uitvalt dan de drie ton waarop was gerekend.

Die informatie was begin mei al bekend bij directeur Martiniplaza-directeur Jan Geert Vierkant en de Raad van Toezicht. De informatie werd niet gedeeld met de aandeelhouder, de gemeente Groningen. Zelfs niet toen de raad op 28 mei een debat voerde over de toekomst van Martiniplaza. Moeizaam werd toen 6,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van achterstallig. De raad ging tegen heug en meug akkoord, vooral omdat niets doen had kunnen leiden topt een faillissement van Martiniplaza. Het achterhouden van de informatie heeft inmiddels geleid tot het schorsen van Vierkant en het opstappen van de Raad van Toezicht.

De gemeenteraad is woedend. ,,Hoeveel duvels komen er nog uit dit doosje. Hoen de top van Martiniplaza eind mei beweren dat alles goed zou komen, terwijl ze deze cijfers kenden'', zei SP'er Nicole Temmink. Net als andere fracties vindt zij dat wethouder Joost van Keulen alerter had moeten zijn. Zeker toen vlak voor het debat op 28 mei Martiniplaza wel meldde dat er sprake was van een slecht jaar. Zonder verder cijfers te noemen. ,,Waarom heeft de wethouder niet aangedrongen op meer cijfers”', zei Suzanne Klein Schaarsberg van Student&Stad.

Wethouder Van Keulen erkende dat hij scherper had moeten zijn. ,,Maar we volgden bij Martiniplaza een koersplan en dat plan voorzag erin dat er in 2015 zwarte cijfers geschreven zouden worden. We hadden geen aanleiding te denken dat dat anders zou zijn. Daarnaast was er toen sprake van zeer intensief contact. In die sfeer hadden we mogen verwachten dat een tegenvaller van deze orde spontaan zou worden gemeld.'' Van Keulen wil onderzoek doen naar de kwestie ‘'waarin de onderste steen boven komt.''

De raad krijgt nu inzicht in de financiële situatie van Martiniplaza en de bedrijfsvoering. Van de beschikbaar gestelde 6,6 miljoen voor onderhoud komt in eerste instantie slechts 2,4 miljoen beschikbaar. De rest van het bedrag komt beschikbaar als alle cijfers van Martiniplaza bekend zijn. Ook moet precies duidelijk zijn aan wat voor bouwplannen geld wordt uitgegeven. Van Keulen zegt dat het bedrag voor het onderhoud in beheer blijft bij de gemeente. ,,Er wordt pas betaald als er facturen zijn.''

menu