Crisis om centrale afgewend

Crisis om centrale afgewend

De Statenfractie van GroenLinks heeft er dinsdagavond voor gekozen het college van GS te redden. Eerder leek het erop dat de partij in de kwestie van de kolenstookte RWE/Essent-centrale in de Eemshaven een principiële lijn zou volgen. Daarmee zou de positie van de eigen gedeputeerde Wiebe van der Ploeg in gevaar zijn gekomen. GroenLinks vond het voortbestaan van het college van gedeputeerde staten uiteindelijk het zwaarst wegen. Daarmee is een politieke crisis voorlopig bezworen.

De Statenfractie van GroenLinks heeft er dinsdagavond voor gekozen het college van GS te redden. Eerder leek het erop dat de partij in de kwestie van de kolenstookte RWE/Essent-centrale in de Eemshaven een principiële lijn zou volgen. Daarmee zou de positie van de eigen gedeputeerde Wiebe van der Ploeg in gevaar zijn gekomen. GroenLinks vond het voortbestaan van het college van gedeputeerde staten uiteindelijk het zwaarst wegen. Daarmee is een politieke crisis voorlopig bezworen.

De Raad van State vernietigde enkele weken geleden de natuurvergunningen, omdat het onderzoek naar natuur- en milieuschade onvolledig was. Dat het provinciebestuur desondanks een gedoogvergunning wil afgeven leidde vooral bij de achterban tot irritatie.

De bouwstop waar Harrie Miedema (GroenLinks) in het debat nog wel aan vasthield, klonk eerder als een verzoek dan een eis. Verrassend was dat niet, omdat Miedema een minuut voor de vergadering zich in de wandelgangen ineens liet ontvallen 'dat de kou uit de lucht is'. GroenLinks gaat mee met de rest van de coalitie (PvdA, VVD, D66). De PvdA, met 12 zetels veruit grootste partij in provinciale staten, voelt niets voor een juridisch steekspel met RWE/Essent. In 2007 zijn de staten akkoord gegaan met de bouw van de kolencentrale. Uitgangspunt is dat de provincie een betrouwbare overheid wil zijn. De vergunningen zijn te repareren. De angst voor schadeclaims van RWE/Essent is groot.

"We kiezen niet voor een confrontatie. Op korte termijn willen we een gesprek met alle participanten", aldus Bert Dieters (PvdA). "Daarmee bedoelen we de betrokken milieuorganisaties maar ook RWE/Essent." Wat de inzet moet zijn van dat gesprek kon Dieters dinsdagavond niet zeggen. Geopperd werd te gaan voor een kolencentrale waarin biomassa wordt bijgestookt. "Maar we kunnen dat op geen enkele manier afdwingen."

Milieugroepen en activisten reageerden op de publieke tribune zo afkeurend, dat de voorzitter moest ingrijpen.

Lees meer in Dagblad van het Noorden van woensdag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Archief