G7 is verdeeld: Provincie, help!

De herindelingsoperatie in Noord-Groningen is in nog moeilijker vaarwater beland dan tot voor kort werd aangenomen.

De herindelingsoperatie in Noord-Groningen is in nog moeilijker vaarwater beland dan tot voor kort werd aangenomen.

Zeven gemeenten zijn bij dit proces betrokken. Onderling zijn de zeven beoogde fusiepartners hopeloos verdeeld. Vier gemeenten – Appingedam, Bedum, De Marne en Eemsmond - mikken op de vorming van een supergemeente (G7) van pakweg 100.000 inwoners.

Delfzijl en Loppersum opteren voor de gemeente Eemsdelta (G4), waarin ook plaats is voor Appingedam en Eemsmond. Winsum zet in op de Hoogeland-variant (een andere G4) waarin ook plaats is voor De Marne, Bedum en Eemsmond.

Anti-gevoel

Vooral in Eemsmond maar hier en daar ook in de raden van de andere gemeenten, leeft nog steeds het anti-herindelingsentiment. Deze onderlinge verdeeldheid maakt het definitief doorhakken van de knoop niet eenvoudig. Reden voor de stuurgroep bestaande uit de zeven burgemeesters en gemeentesecretarissen om CDA-kopstuk Pieter van Geel in de arm te nemen.

De oud-staatssecretaris maakte in opdracht van de stuurgroep de afgelopen weken een tournee langs de zeven colleges van B en W om de herindelingsstandpunten van raden en colleges nader op een rijtje te zetten.

Nieuw provinciaal bestuur

Van Geel was amper klaar met dit karwei of op het provinciehuis in Groningen trad een nieuw college van Gedeputeerde Staten aan. PvdA en VVD maakten plaats voor SP, CDA, D66 en GroenLinks. Zij smeedden samen met de ChristenUnie een coalitieakkoord waarin de herindelingsproblematiek principieel anders wordt benaderd.

Terwijl het vorige college nauwelijks beleidsruimte liet aan gemeenten om de herindelingsboot aan zich voorbij te laten gaan, is het uitgangspunt van het nieuwe college dat herindeling van onderen af moet komen. De nieuwe ploeg is wars van bestuurlijke dwang.

Gesprek met gedeputeerde

Deze beleidsommezwaai op het provinciehuis helpt de Noord-Groningse gemeenten niet echt er onderling uit te komen. De impasse is inmiddels zo compleet dat de herindelingstuurgroep binnenkort hierover in gesprek gaat met nieuwbakken CDA-gedeputeerde Patrick Brouns om elkaars nieren te proeven. Brouns heeft herindeling in portefeuille. Om het gesprek niet op voorhand te frustreren wil geen van de bestuurders in Dagblad van het Noorden hierop vooruit lopen.

Brouns meldt: ,,Onze voorgangers zeiden tegen de gemeenten: ‘gij zult en moet herindelen'. Onze insteek is dat herindeling van onder af moet komen.''

Zijn alle opties daarmee weer open? De gedeputeerde: ,,Wat ons betreft, is dat in principe zo. Maar de gemeenten in Noord-Groningen zijn al zolang met elkaar in gesprek dat ik me niet kan voorstellen dat er een gemeente is die buiten de herindeling blijft.'' Om er veelbetekenend aan toe te voegen: ,,Maar uitsluiten doe ik niks.''

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.