Martiniplaza diep in de problemen

Martiniplaza diep in de problemen

Wethouder Joost van Keulen zei gisteren dat die positieve verwachting inmiddels is bijgesteld. ,,Het lijkt er nu op dat er pas in 2016 weer zwarte cijfers worden geschreven in Martiniplaza.'' De positieve verwachting voor 2015 was vastgelegd in een zogeheten koersplan voor Martiniplaza. Het was vanwege dat koersplan dat Van Keulen vorige maand geen reden zag door te vragen toen werd gemeld dat 2014 een slecht jaar zou worden. ,,Er was bovendien heel intensief contact met de directeur en de raad van commissarissen. In die sfeer had een dergelijk grote tegenvaller spontaan gemeld moeten worden.''

Wethouder Joost van Keulen zei gisteren dat die positieve verwachting inmiddels is bijgesteld. ,,Het lijkt er nu op dat er pas in 2016 weer zwarte cijfers worden geschreven in Martiniplaza.'' De positieve verwachting voor 2015 was vastgelegd in een zogeheten koersplan voor Martiniplaza. Het was vanwege dat koersplan dat Van Keulen vorige maand geen reden zag door te vragen toen werd gemeld dat 2014 een slecht jaar zou worden. ,,Er was bovendien heel intensief contact met de directeur en de raad van commissarissen. In die sfeer had een dergelijk grote tegenvaller spontaan gemeld moeten worden.''

De slechte financiële situatie in het zalen- en congrescentrum, waarvan de gemeente enig aandeelhouder is, tekende zich eind april al af. Op 24 april meldde directeur Jan Geert Vierkant de raad van commissarissen dat er dit jaar werd gekoerst op een verlies van rond de acht ton. Op een verlies van drie ton was gerekend. Terwijl het verlies zich aankondigde, woedde in de gemeenteraad de discussie over het slechte onderhoud van Martiniplaza. Zeer tegen de zin van een groot deel van de gemeenteraad werd op 28 mei uiteindelijk 6, 6 miljoen euro uitgetrokken om Martiniplaza op te knappen.

Het slechte nieuws van deze week maakt dat besluit extra wrang. ,,Je hebt wel heel erg het gevoel van ‘ik zei het toch''', zegt raadslid Marjet Woldhuis (Stadspartij). Zij was destijds zeer kritisch over de 6,6 miljoen. Na soortgelijke situaties bij Simplon en Groninger Museum krijgt de Groninger raad een déja vu-gevoel. ,,We zitten bij dat soort instellingen als gemeente niet meer aan de knoppen, maar als het mis gaat, mogen we wel betalen.''

Wat Martiniplaza betreft, komt daar een einde aan. De gemeenteraad wil stevig inzicht hebben in wat er gebeurt in het complex. Het idee van Van Keulen om het geld voor achterstallig onderhoud in een bouwdepot te stoppen dat in beheer is bij de gemeente, viel goed. ,,Dan wordt er pas betaald als een factuur is ontvangen.''

Van Keulen wil nu voor 1 september duidelijk hebben hoe de situatie heeft kunnen ontstaan. Dat onderzoek bepaalt vermoedelijk ook het definitieve lot van directeur Vierkant. Van Keulen: ,,Ik ga niet uit van kwade opzet.'' Voorlopig is gemeentelijk topambtenaar Klaas van der Wal aangesteld als tijdelijk directeur.

menu