Rijk hakt nog dit jaar knoop over hoogspanningslijn door

De ministeries van economische zaken en infrastructuur en milieu nemen nog dit jaar een besluit over het voorkeurstracé voor de nieuw aan te leggen hoogspanningslijn van de Eemshaven via Groningen, Friesland en de Noordoostpolder naar Diemen. De bedoeling is dat nettransporteur TenneT over een paar jaar begint met de aanleg van de lijn. De nieuwe lijn krijgt een lengte van 220 kilometer.

De ministeries van economische zaken en infrastructuur en milieu nemen nog dit jaar een besluit over het voorkeurstracé voor de nieuw aan te leggen hoogspanningslijn van de Eemshaven via Groningen, Friesland en de Noordoostpolder naar Diemen. De bedoeling is dat nettransporteur TenneT over een paar jaar begint met de aanleg van de lijn. De nieuwe lijn krijgt een lengte van 220 kilometer.

Totdat de verbinding die Noord-West 380 kV heet, daadwerkelijk tot stand komt, heeft 'Den Haag' de leiding over dit project. Dit vanwege het nationale belang dat hiermee is gemoeid. Vermoedelijk hakken de twee betrokken departementen in Den Haag in het laatste kwartaal van dit jaar de knoop door over de route van het tracé die de voorkeur heeft. Na dit besluit worden informatiebijeenkomsten belegd in het gebied waarlangs het tracé voert.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Archief