RvC Martiniplaza: vertrouwen in onderzoek

RvC Martiniplaza: vertrouwen in onderzoek

De Raad van Commissaris van Martiniplaza heeft alle vertrouwen in het onderzoek naar de gang van zaken in het congres- en evenementencentrum. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag waarom de gemeente Groningen als aandeelhouder veel te laat is geïnformeerd over de slechte financiële situatie in Martiniplaza.

De Raad van Commissaris van Martiniplaza heeft alle vertrouwen in het onderzoek naar de gang van zaken in het congres- en evenementencentrum. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag waarom de gemeente Groningen als aandeelhouder veel te laat is geïnformeerd over de slechte financiële situatie in Martiniplaza.

In 2014 was gerekend op een verlies van drie ton. Begin mei was in Martiniplaza al bekend dat het verlies zes ton hoger uit zal vallen. De gemeente kreeg die informatie pas op 23 juni, terwijl eind mei de gemeenteraad besloot 6,6 miljoen uit te trekken voor achterstallig onderhoud van Martiniplaza. De RvC schorste directeur Jan Geert Vierkant en stapte vorige week zelf op. Wethouder Joost van Keulen heeft een onderzoek gelast naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Voorzitter Seerp Leistra zei donderdagmiddag dat hij ‘hangende het onderzoek geen inhoudelijk commentaar geeft'. De Raad van Commissarissen zegt er alle vertrouwen in te hebben dat het onderzoek voor hen goed uitpakt. ,,We kunnen alleen zeggen dat wij de ontstane situatie ten zeerste betreuren. Als RvC hebben wij altijd gehandeld in het belang van Martiniplaza en dat heeft ook voorop gestaan bij ons besluit om vrijwillig terug te treden. Wij hebben gemeend daarmee de benodigde ruimte te bieden aan de aandeelhouder voor een eigen koers naar de toekomst. We vertrouwen erop dat de aandeelhouder nu gepaste maatregelen neemt om de continuïteit te waarborgen'', aldus Leistra.

De geschorste directeur Jan Geert Vierkant is tot nog toe niet bereikbaar voor commentaar.

menu