Schorsing directeur MartiniPlaza

Schorsing directeur MartiniPlaza

Directeur Jan Geert Vierkant (49) van MartiniPlaza in Groningen is door zijn raad van commissarissen geschorst omdat hij een exploitatietekort heeft verzwegen voor de gemeente. De raad van commissarissen is opgestapt.

Directeur Jan Geert Vierkant (49) van MartiniPlaza in Groningen is door zijn raad van commissarissen geschorst omdat hij een exploitatietekort heeft verzwegen voor de gemeente. De raad van commissarissen is opgestapt.

B en W van Groningen zijn woedend over de traagheid en willen van Vierkant af. Volgens hen wist de directeur begin mei, toen de cijfers van het eerste kwartaal bekend waren, dat het congres-, sport- en theatercomplex dit jaar op een verlies van 989.000 euro afstevent. Hij heeft dat echter pas op 23 juni gemeld op het stadhuis.

Gemeentelijk topambtenaar Klaas van der Wal wordt interim directeur bij Martiniplaza. Gemeenteambtenaren vervangen de leden van de raad van commissarissen.

Onderzoek moet voor 1 september duidelijk maken wat er precies is gebeurd en in opdracht van wie en waarom Vierkant heeft gezwegen. Volgens B en W zijn de resultaten van dat onderzoek bepalend voor zijn toekomst.

MartiniPlaza is een zelfstandige BV, waarvan de gemeente Groningen enig aandeelhouder is. De gemeenteraad van Groningen stelde eind mei 6,6 miljoen euro beschikbaar voor achterstallig onderhoud van MartiniPlaza. Daar was toen veel over te doen omdat de gemeenteraad zich door de benodigde investering overvallen voelde.

Volgens wethouder Joost van Keulen (VVD) zit de meeste pijn niet zozeer in de financiële situatie van MartiniPlaza, maar in de slechte communicatie. Hij is daarin erg teleurgesteld omdat de gemeenteraad dit jaar veel discussies voert over de toekomst van MartiniPlaza. Daarbij is zelfs nieuwbouw en een verhuizing niet uitgesloten.

menu