Toch kostenplaatje kolencentrale

Staatsecretaris Henk Bleker gaat na hoeveel rijksgeld is uitgetrokken om de komst van de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven mogelijk te maken. De Partij voor de Dieren in de tweede kamer had daartoe een motie ingediend.

Staatsecretaris Henk Bleker gaat na hoeveel rijksgeld is uitgetrokken om de komst van de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven mogelijk te maken. De Partij voor de Dieren in de tweede kamer had daartoe een motie ingediend.

Eerder had de PvdD al vragen gesteld over de hoeveelheid publiek geld die is besteed aan de kolencentrale. Maar minister Maxime Verhagen ging toen niet in op die vraag. Een voorbeeld van rijksinvesteringen zijn die voor de verdieping en verbreding van de vaargeul naar de Eemshaven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Archief