Advies stikstofprobleem: minder hard rijden zodat natuur zich kan herstellen

Oud-minister en commissievoorzitter Johan Remkes presenteert in Nieuwspoort de aanbevelingen hoe op korte termijn om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Foto: ANP/Remko de Waal

Verlaag de maximumsnelheid op wegen en neem maatregelen tegen veehouderijen nabij kwetsbare natuurgebieden. Dat adviseert de commissie van oud-minister Johan Remkes, die de stikstofproblematiek onderzoekt.

Door een ‘substantiële verlaging’ op een groot deel van het wegennet door te voeren, kan de overheid de ‘stikstofdeken’ verminderen, schrijft het Adviescollege Stikstofproblematiek in een eerste rapport. Remkes overhandigde het advies woensmiddag aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Een deel lekte eerder uit.

Per weg of gebied moet de overheid bekijken wat het effect van een snelheidsverlaging is voor beschermde Natura 2000-gebieden. Het gaat om snelwegen én provinciale wegen.

Gerichte maatregelen veehouderij

Ook voor de veehouderij ziet de commissie de oplossing in gerichte maatregelen en niet in een algemene inkrimping van de veestapel. Het is volgens de opstellers beter om maatregelen te richten op bedrijven die in de buurt van natuurgebieden liggen en bijvoorbeeld op veehouderijen met verouderde stallen.

De industrie en de bouw moeten ook meewerken door onder meer met innovatieve technieken minder stikstof te gaan uitstoten. De commissie vindt dat provincies op korte termijn in beeld moeten brengen welke industriële bedrijven een negatieve invloed hebben.

Regeringspartijen verschillen van mening

Het kabinet zal ‘geen taboes uit de weg gaan’ bij het oplossen van het stikstofprobleem in Nederland. Dat zei vicepremier Schouten in reactie op het advies. Hoe hard er echt wordt ingegrepen, is onduidelijk. De voorgestelde maatregelen liggen gevoelig in de regeringscoalitie. De vier regeringspartijen zeggen dat er snel maatregelen moeten worden genomen om uit de huidige stikstof-impasse te komen. Maar wat er moet gebeuren, daarover verschillen ze van mening.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten spreekt van een ‘kraakhelder rapport’. ,,We willen onze kostbare natuur beschermen én huizen blijven bouwen voor mensen die nu geen betaalbare woning kunnen vinden. Maar dan moeten we wel scherpe keuzes maken.” Ook regeringspartij ChristenUnie zegt bij monde van Kamerlid Carla Dik-Faber actie te willen. De partij wil een lagere maximumsnelheid, investeren in ‘kringlooplandbouw’ en overlast van vliegverkeer beperken.

VVD en CDA reageren iets terughoudender. Volgens CDA-Kamerlid Jaco Geurts biedt het advies ‘goede bouwstenen’. VVD’er Mark Harbers wil geen maatregelen ‘die onevenredig hard landen in één sector’. ,,Alleen zo kunnen we de vergunningsverlening weer op gang brengen en onszelf een weg uit het woningtekort bouwen.”

Bouwprojecten liggen stil

Door de stikstofproblemen liggen duizenden bouwprojecten stil. De hoogste rechter bepaalde dat veel bouwvergunningen onwettig zijn, omdat natuurgebieden door de uitstoot van stikstof worden aangetast. Remkes was door het kabinet gevraagd met een advies te komen om dit op te lossen.

Volgens Remkes kan het niet op korte termijn worden opgelost. Dat betekent dat veel projecten voorlopig niet kunnen doorgaan. Wel stelt hij dat er op korte termijn het meeste winst te behalen is door het verkeer en de veehouderij aan te pakken. Volgens Schouten laat het kabinet begin oktober weten welke adviezen het overneemt.

Volgens Remkes is een ‘juridische list’ onacceptabel. Daarmee haalt hij uit naar zijn partijgenoot en minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen. Zij zei op een ‘list te zinnen’ om de opening van Lelystad Airport toch door te kunnen laten gaan. Ook die opening staat door de stikstofuitspraak van de Raad van State onder druk.

GroenLinks te spreken over aanbevelingen

De linkse oppositie in de Kamer is te spreken over de aanbevelingen. ‘Het lijkt wel of Remkes de verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 25 jaar van GroenLinks voorleest’, twitterde GL-Kamerlid Laura Bromet. De SGP daarentegen vindt dat de commissie te veel de nadruk legt op de landbouw. „Steeds worden de boeren neergezet als grote boosdoeners”, zegt Kamerlid Roelof Bisschop

Remkes komt volgend jaar met een tweede advies. Hij waarschuwt dat hij daarin ook maatregelen gaat voorstellen voor het vrachtverkeer, openbaar vervoer, de lucht- en scheepvaart.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu