Kaag: half miljard voor inburgering migrant aan randen Europa

Kaag: half miljard voor inburgering migrant aan randen Europa ANP

Verbeter de opvang in de regio en als bijvangst neemt hopelijk de migratiestroom naar Europa af. Dat is wat minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) hoopt te bereiken met een nieuw programma dat ze woensdag lanceerde in Soedan.

Door jongeren perspectief te geven, moeten ze gaan integreren in hun gastland. Daar profiteert het gastland dan ook weer van, bijvoorbeeld door nieuwe werkgelegenheid. Kaag zet in op onderwijs en dan vooral op een betere aansluiting van de educatie op de arbeidsmarkt.

De komende vier jaar steekt ze in Soedan 40 miljoen euro in het project Prospects waarin wordt samengewerkt met onder meer VN-organisaties en de Wereldbank. Ook in zeven andere landen rond Europa met veel vluchtelingen wordt Prospects uitgerold. Het gaat dan in totaal om 500 miljoen euro.

Vak leren

De 1,1 miljoen vluchtelingen in Soedan hebben weinig toekomstperspectief en leggen een grote druk op het land. Het overgrote deel komt uit Zuid-Soedan. Verder zijn er ruim 120.000 vluchtelingen uit Eritrea en nog eens dik 93.000 uit Syrië. En er zijn dan ook nog bijna 1,9 miljoen ontheemden.

"Het onderwijs voor vluchtelingen was tot dusver vooral gericht op het basisonderwijs", zegt Floor Bos van Unicef bij de El Deem Eritrean School waar vluchtelingen uit Eritrea les krijgen. De meesten wonen al jaren in Soedan of zijn er geboren. Het gaat erom de kans op een baan te vergroten. "Jongeren leren een vak", aldus Bos. "Het is gericht op de 21e eeuw." Zo wordt ook gekeken om mensen werkzaam te krijgen in de zonne-energiesector.

Crisis

De kinderen op de school willen trouwens allemaal naar het Westen zodra ze een opleiding achter de rug hebben. De 16-jarige Issy wil dokter in Australië worden en de even oude Robil verlangt ernaar om als piloot in Europa werk te vinden.

Soedan kan alle hulp gebruiken. Het verkeert in een diepe economische crisis. De inflatie loopt in de tientallen procenten. Omdat het op de terrorismelijst van de VS staat, is investeren in Soedan moeilijk. Drie decennia stagnatie leverde het bewind van president Omar al-Bashir op. Hij verdween eind 2018 van het toneel na een volksopstand.

Na de opstand bereikten leger en oppositie een akkoord over een overgangsregering. "We willen Soedan helpen bij de veranderingen", zegt Kaag. Nederland kan de problemen van de nieuwe regering niet oplossen. Maar ze vindt wel dat de Europese Commissie meer kan doen. "Die heeft geld en expertise."

menu