Steeds meer fraude bij inburgeringsscholen

Steeds meer fraude bij inburgeringsscholen ANP

Ondanks maatregelen blijven de meldingen over fraude bij scholen voor inburgering toenemen. Inmiddels zijn er mogelijke misstanden gemeld bij 101 cursusinstellingen, dat is bijna de helft. Eerder ging het om 87 taalscholen. De Inspectie SZW ontving de afgelopen twee jaar 390 meldingen, waarvan de laatste 121 recent.

Volgens de melders van de misstanden wordt er verkeerd omgegaan met geld dat eigenlijk is bedoeld voor inburgering. Soms spannen inburgeraar en school hierbij samen. Daarnaast kunnen kwaadwillende scholen ook makkelijk misbruik maken van inburgeraars die de taal nog niet spreken en de weg niet kennen.

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees is er niet blij mee. Hij trof al maatregelen om het systeem minder gevoelig te maken voor fraude. Zo verdwijnt het leenstelsel waarmee nieuwkomers voor de lessen een lening van maximaal 10.000 euro kunnen krijgen. Immigranten in Nederland moeten binnen drie jaar na aankomst inburgeringsexamen doen, waarna een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd.

menu