Steeds meer kalfjes sterven in eerste jaar

Steeds meer kalfjes sterven in eerste jaar ANP

Uit gegevens van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat in 2015 13,3 procent van de geregistreerde kalveren (vanaf 3 dagen oud) in het eerste levensjaar stierf. Dat zijn volgens Dier&Recht omgerekend zo'n 350.000 dieren per jaar. In 2009 vond de GD de sterfte van 9 procent al veel te hoog. In 2014 steeg dit percentage naar 10,8 procent. Gezien de resultaten voor de eerste helft van 2016 lijkt deze stijgende trend volgens Dier&Recht in de kalversterfte door te zetten.

,,Op de steeds groter wordende bedrijven staat de productie van melk voorop. Omdat slechts een derde van de geboren kalveren nodig is als toekomstige melkkoe, en ook stierkalfjes weinig waard zijn, heeft twee derde van de kalveren nauwelijks economische waarde. Als gevolg hiervan is er te weinig aandacht voor individuele kalveren'', aldus de dierenwelzijnsorganisatie.

Dier&Recht wil Friesland Campina, Nederlands grootste zuivelcoöperatie, met een petitie oproepen om met haar boeren maatregelen te nemen om de verhoogde kalversterfte te stoppen.

menu