‘Gedichten ten onrechte toegeschreven aan Hitler’

Schrijver en journalist Paul Damen heeft in zijn boek Bloemen van het kwaad ten onrechte gedichten toeschreven aan Adolf Hitler

,,Vier gedichten, die volgens Damen authentieke verzen van Adolf Hitler zijn, stammen aantoonbaar niet van de Duitse dictator”, stellen Bart Droog en Jaap van den Born op basis van onderzoek naar de authenticiteit van de dictatorverzen die Damen in zijn boek heeft opgenomen. Ze noemen Bloemen van het kwaad ‘een litanie van blunders, historische verdraaiingen en plagiaat’.

25 van de 122 teksten zijn volgens Droog en Van den Born beslist geen dictatorverzen. ,,Daarbij berusten 35 vertalingen op bewezen plat plagiaat, 34 vertalingen zijn hoogstwaarschijnlijk geplagieerd. Daarnaast wemelt het boek van blunders en plagiaat in de historische inleidingen”, aldus het nieuwsblog van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.

,,Damen stelt ook dat Hitler tot in 1951 in zijn bunker de komst van de Russen afwachtte. Een citaat van dictator Robert Mugabe is gemakshalve tot gedicht verhakt. Precies hetzelfde procédé paste Damen toe op prozateksten van Fidel Castro.”

Volgens Droog en Van den Born heeft Damen specialisten, onder wie Hafid Bouazza en Jan Lauwereyns misleid door goedkeuring te ontfutselen voor vertalingen uit het Arabisch en Japans – niet wetende dat Damen de ze uit het Engels geplagieerd had.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur