‘Kunstraad Groningen ging boekje te buiten’

De Kunstraad Groningen, die provincie en gemeente adviseert bij de besteding van het cultuurbudget, heeft daarbij financiële grenzen overschreden. Dat meent onderzoeksbureau DSP.

Dat keek in opdracht van provincie en gemeente naar het functioneren van de raad. Zover niks bijzonders, elke vier jaar is er een evaluatie. Maar met name bij het advies voor de cultuurnota 2017-2020 kwam de Kunstraad al met al op een hoger subsidiebedrag uit voor Groningse instellingen dan beschikbaar was. Vooral de aanwijzing van ‘cultuurpijlers’, belangrijke instellingen die als voortrekkers in het culturele leven moeten dienen en daarvoor extra geld kregen toegewezen, kostte meer dan verantwoord, luidt de conclusie. Of zoals het dan officieel heet: ‘Daarbij is de Kunstraad buiten haar taken getreden’.

Goed en noodzakelijk instituut

In wezen valt deze kwestie onder de eeuwige spanning tussen onafhankelijke advisering enerzijds en de – financierende – overheid anderzijds. Het is goed gebruik dat overheden niet zelf bepalen wat goeie kunst is, want dan zou het die kunst in kwaaie tijden voor eigen doeleinden kunnen inzetten. Maar die overheden moeten alles wel betalen. De DSP constateert in zijn rapport dat een onafhankelijke Kunstraad Groningen op zich een goed en noodzakelijk instituut is. ,,Een belangrijke vaststelling’’, reageert directeur Ebrien den Engelsman van de raad.

DSP vindt dat de Kunstraad zijn opdracht had moeten teruggegeven als deze vond dat hij er niet mee uit de voeten kon. De Groningse wethouder Paul de Rook, mede reagerend namens gedeputeerde Fleur Gräper: ,,En anders had de raad eenzelfde koers moet varen als de landelijke Raad voor Cultuur in 2012. Die adviseerde toen binnen het beperkt beschikbare budget, maar gaf daarnaast aan hoeveel geld er nodig was om wél een accuraat kunstbeleid te kunnen voeren.” Overigens stapte toen voorafgaand aan dat proces eerst de voorzitter van die raad en de voltallige commissie podiumkunsten uit onvrede op. Dat wel.

Contact tussen gemeente, provincie en Kunstraad

Er is inmiddels, voorafgaand aan het bestuurlijk overleg in januari, contact geweest tussen gemeente, provincie en Kunstraad. De Rook: ,,Daar hebben we stevige dingen tegen elkaar gezegd. Zo moet dat ook. Wederzijdse knelpunten moeten helder zijn.’’ Zo willen gemeente en provincie graag dat de Kunstraad in navolging van het DSP-rapport meer zicht heeft op de ontwikkelingen in de cultuursector in het algemeen en op beleidsontwikkeling bij de overheden.

Den Engelsman: ,,Wijzelf willen dat net zo. Meer doorlopend contact met het culturele veld, zodat we al aan de voorkant over de te varen koers kunnen adviseren in plaats van alleen achteraf, alleen op basis van ingediende plannen, zoals nu. Daar moeten we dan wel de middelen voor hebben. Voor zo’n taakuitbreiding is de Kunstraad niet toegerust.’’ Oftewel, daarvoor is de raad met die paar fulltimers te klein.

DSP is positief over de verdeling van incidentele, projectmatige subsidies door de Kunstraad, die daarvoor ook het budget beheert. Toch ziet De Rook het liefst ook hier verandering. ,,Laat de Kunsraad advies uitbrengen, dan wikkelen de overheden de financiën af. Dat is efficiënter voor de raad.’’ Den Engelsman voelt zo toch weer geknabbel aan de autonomie van haar instelling. ,,Ik denk ook niet dat het onze efficiency vergroot. Nu hebben we met slechts één partij van doen: de aanvragende kunstinstelling. Straks moeten we ons met zowel deze als met de gemeente en provincie verstaan. Zoveel tijd kost deze klus ons nu niet. Dat andere betekent dubbel werk.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.