Advies Kunstraad doet GS Groningen hikken

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen willen het vorige week uitgebrachte advies van de Kunstraad vooralsnog niet overnemen.

Reden is volgens gedeputeerde Fleur Gräper dat in het advies wordt voorgesteld voor zogeheten cultuurpijlers geld beschikbaar te stellen, terwijl dat geld er niet is. Daarnaast zouden sommige adviezen over culturele instellingen gebaseerd zijn op onjuist cijfermateriaal.

Directeur Ebrien den Engelsman van de Kunstraad reageert verwonderd op het standpunt van Gräper: ,,Bij ons advies zijn we uitgegaan van de beleidskaders die door provincie en gemeente zijn gesteld en hebben we ons gebaseerd op cijfers die ons door instellingen en overheden zijn aangeleverd.”

menu