Het CBK Groningen heet in het vervolg Kunstpunt Groningen.

CBK Groningen verder als Kunstpunt Groningen. Of is het negninorG tnuptsnuK?

Het CBK Groningen heet in het vervolg Kunstpunt Groningen. Foto Sander van der Bij

Het Centrum Beeldende Kunst Groningen heeft een nieuwe naam: Kunstpunt Groningen . Daar hoort een nieuwe website bij. En een logo ontworpen door reclamebureau Dizain.

,,Als je er een spiegeltje bij houdt kun je het makkelijk lezen”, grapt directeur Paula Lambeck over de omgekeerde lettervolgorde in het logo: geen kunst maar tsnuk. Serieuzer: ,,We hebben bewust voor een spiegeling gekozen omdat kunst je anders leert kijken. Vanuit kunst kijk je anders naar de wereld. Het mag best even schuren.”

Op de nieuwe website zijn bestaande websites samengebracht zoals Kunst op straat, Staat in Groningen en Kunstspot. Daarnaast is nu ook een agenda operationeel voor activiteiten van collega-instellingen. Voorts is een mogelijkheid gecreëerd voor het presenteren van portfolio van kunstenaars. ,,Als iemand een kunstenaar in Groningen zoekt, kan hij nu op één plek terecht”, zegt Lambeck.

Verbinding van publiek, kunstenaars, kunstinstellingen en bedrijven

De veranderingen markeren een in 2019 ingezette koerswijziging die gericht is op meer ‘kruisbestuivingen en verbinding van publiek, kunstenaars, kunstinstellingen en bedrijven’. ,,We willen meer zijn dan een gebouw waar mensen naar toekomen, meer ook dan het centrum van de kunstuitleen”, zegt Lambeck. ,,We willen een verzamelpunt zijn voor alles rond beeldende kunst in de gemeente Groningen.”

Als voorbeeld van de nieuwe koers noemt Lambeck de kunstbijdragen tijdens festivals Eurosonic Noorderslag en Noorderzon. ,,Wat ook nieuw is, is kijken wat kunst kan brengen in wijken. Dan gaat het niet alleen om het plaatsen van kunst die past bij de architectuur of infrastructuur, maar ook om kunst die past bij bewoners en wat er in een wijk gebeurt.”

‘Toegepaste kunst en autonome kunst hoeven elkaar niet te bijten’

Lambeck tempert de vrees dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor het autonome karakter van beeldende kunst. ,,Autonome kunst blijft belangrijk. In onze ateliercollecties presenteren we altijd wat de kunstenaar zelf wil laten zien en vertellen. En ook in onze programma’s voor talentontwikkeling staat dat centraal. Toegepaste kunst en autonome kunst hoeven elkaar overigens niet te bijten.”

Groningen presenteert zichzelf graag als stad met veel beeldende kunst in de openbare ruimte, in allerlei soorten en maten. Kan het ooit teveel worden? ,,Ik denk het niet”, zegt Lambeck. ,,Toen ik hier directeur werd, ontdekte ik veel kunst die ik nooit eerder had gezien. Je kunt kunst opzoeken, bijvoorbeeld door een route te volgen. Maar je kunt er ook onbewust aan voorbij lopen.”

‘We willen de provincie Groningen in’

Net als het CBK werkt Kunstpunt in eerste instantie voor de gemeente Groningen, de belangrijkste financier. Lambeck hoopt in de toekomst meer voor de provincie te kunnen betekenen. „We zijn nu als adviseur betrokken bij Art7 , het initiatief om de A7 met behulp van kunstwerken beter zichtbaar. We willen de provincie ook echt in, maar voorlopig ligt de focus nog op de gemeente.”

Net als het CBK wil Kunstpunt in Groningen de rol vervullen van cultuurpijler, de organisatie die op het gebied van beeldende kunst het voortouw neemt, bijvoorbeeld bij het streven kunstenaars beter te betalen. ,,Dat is een lastig vraagstuk, omdat er tegenover de betaling van kunstenaars ook meer inkomsten voor instellingen moet staan. Wat van belang is, is dat we ons verenigen en meer lobbyen, ook richting Den Haag.”

‘Talentontwikkeling is nog veel te gefragmenteerd’

De organisatie van Lambeck wordt gezien als een organisatie met veel overhead. ,,Het beeld is vertekend. Wat vaak vergeten wordt, is dat wij voor de gemeente Groningen veel beheer aan kunstwerken doen: onderhoud, restauratie”, stelt de directeur. ,,In 2019 hadden wij negen fte in dienst. Sindsdien zijn er veel activiteiten bijgekomen, zoals educatie, kunst op straat, talentontwikkeling.”

Wat betreft het laatste, is volgens Lambeck nog veel meer mogelijk. ,,Het is nog veel te gefragmenteerd. Los van Noordenaars (platform voor presentatie-instellingen en kunstinitiatieven in Noord-Nederland – red.) stemmen we als instellingen nog te weinig met elkaar af. Met meer samenwerking moet ook zonder extra middelen meer mogelijk zijn.”

Van het CBK werd gezegd dat het zich te veel richtte op de gevestigde kunstenaar en te weinig op vernieuwende kunstinitiatieven. Gaat Kunstpunt dat veranderen? ,,Denkend aan wat we doen tijdens Noorderzon herken ik dat beeld niet direct,”, reageert Lambeck. ,,Het is waar dat NP3, Sign en Het Resort daar nadrukkelijker mee bezig zijn. Dat zijn goede partijen. Wij hoeven niet alles zelf uit te voeren. Soms is het beter om te faciliteren.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
menu