Cultuurminister Van Engelshoven zwaait met de geldbuidel

Na de bezuinigingen van Halbe Zijlstra en de reparaties van Jet Bussemaker gaat minister Ingrid van Engelshoven (D66) investeren in kunst en cultuur.

De komende jaren wil ze daartoe 325 miljoen euro uittrekken voor behoud van erfgoed en monumenten en daarnaast 80 miljoen euro om vernieuwing en talentontwikkeling te stimuleren.

Dat heeft Van Engelshoven maandag bekendgemaakt in Rotterdam waar zij haar cultuurbrief Cultuur in een open samenleving presenteerde, haar plannen voor de komende vier jaar. Als voorbode had ze vorige week al bekendgemaakt 15 miljoen euro te willen uitrekken voor restauratie van monumenten in het aardbevingsgebied van Groningen.

Hindelooper Kamer

Het cultuurbeleid van Van Engelshoven rust op vijf thema’s: ‘Cultuur maakt nieuwsgierig’, ‘Ruimte voor nieuwe makers en cultuur, ‘Een leefomgeving met karakter, ‘Cultuur is grenzeloos’ en ‘Een sterke culturele sector’. De nadruk - in geld - op monumenten en erfgoed zegt veel over de samenstelling van het kabinet; vooral binnen CDA en ChristenUnie wordt traditioneel veel waarde gehecht aan dit soort zaken.

Bij de presentatie van haar brief toonde Van Engelshoven, als symbool voor de combinatie van erfgoed met invloeden van buitenaf, een geprojecteerd beeld van de Hindelooper Kamer in het Fries Museum: ,,In een gezonde samenleving houden het nieuwe en het vertrouwde elkaar in evenwicht. Een herkenbare leefomgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Monumenten, landschappen en historische gebouwen zijn bakens in een veranderende omgeving.”

Niet indommelen

De minister zei in Rotterdam ook dat ‘een open samenleving als de onze het zich niet kan veroorloven om in te dommelen’. ,,Zoals een delta dichtslibt als je er niet naar omkijkt, zo moeten we voorwaarden scheppen waarin de kunst kan floreren. Vernieuwing mogelijk maken. Kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. Cross-overs stimuleren. Ervoor zorgen dat er eerlijke honoraria worden betaald zodat nieuwe generaties kunnen doorbreken.”

Met name de aandacht voor jeugd en cultuur leidt tot een aantal in het oog springende investeringen. Zo komt een jaarlijks bedrag van 1,5 miljoen euro voor filmmuseum EYE en jeugdtheatergezelschappen beschikbaar zodat ‘scholen worden uitgedaagd om ook cultuur te bezoeken die schuurt’ en wordt eenmalig 5 miljoen euro extra uitgetrokken voor muziekonderwijs op school.

Ook werd bekend wat het kabinet wil uittrekken om het voor kinderen mogelijk te maken tijdens schooltijd het Rijksmuseum in Amsterdam ‘of een ander museum’ te bezoeken: dit jaar 2,1 miljoen en daarna jaarlijks 4,9 miljoen euro.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.