Kunstmanifestatie Into Nature aast op plek in Basis Infrastructuur (BIS)

Into Nature 2020, Bargerveen.

Kunstmanifestatie Into Nature wil deel gaan uitmaken van de Basis Infrastructuur (BIS), de regeling van het rijk voor culturele instellingen van nationaal belang.

Dat zegt Into Nature-voorzitter Marieke Vegt. Toelating tot de BIS moet de manifestatie in staat stellen over een langere periode voor een nationaal publiek beeldende kunst van internationaal niveau te laten zien.

De eerste aanvraag voor de BIS wordt voor het komende kunstenplan, de jaren 2021 – 2024, ingediend. ,,Het streven is om de meest toonaangevende kunstbiënnale te zijn die beeldende kunst en actualiteit met het landschap verbindt. Over acht jaar moeten we dat zijn”, aldus Vegt.

Het Drentse landschap blijft uitgangspunt

Into Nature wordt om de twee jaar in Drenthe gehouden. Na Noord-Drenthe (2016) en het Holtingerveld (2018) vindt de manifestatie volgend jaar zomer in het Bargerveen plaats. Bedoeling is dat daarna ook andere gebieden in de provincie worden bezocht.

Volgens Vegt wordt Into Nature bij het streven naar de BIS gesteund door zowel de provincie Drenthe als het noordelijk samenwerkingsverband We The North. ,,Niet om ook naar Friesland en Groningen te gaan. Het Drentse landschap is en blijft ons uitgangspunt.”

De voorzitter stelt dat Into Nature nu reeds een nationale uitstraling heeft. De helft van de bezoekers voor de manifestatie komt van buiten Drenthe. De kwaliteit van de tot dusver getoonde kunst, gemaakt door kunstenaars uit binnen- en buitenland, wordt door critici hogelijk gewaardeerd.

Internationale discours stimuleren

Vegt: ,,Waar we nog in moeten groeien is dat we het internationale discours gaan stimuleren. Dat kunstenaars, net als bij Kassel, zeggen: ‘Daar moet je geweest zijn.’ Met de komende editie gaan we daar extra op inzetten, bijvoorbeeld met een symposium rond het landartwerk Broken Circle/Spiral Hill van Robert Smithson.”

Toelating tot de BIS en rechtstreekse steun van het rijk zou een unicum zijn voor Drenthe. Tot dusver worden Drentse culturele organisaties veelal via fondsen gesteund.

menu