Raad voor Cultuur beloont Groningse instellingen, maar EuroSonic Noorderslag, Noorderlicht en Noordpool Orkest horen 'nee' (net als drie Drentse aanvragers)

'Love' van Club Guy & Roni: de dans is nu definitief terug in Groningen. Foto: Lennart Sjoberg

Club Guy & Roni, Grand Futura (Grand Theatre) en festival Noorderzon krijgen voor het eerst vier jaar lang rijkssubsidie. Noord Nederlands Toneel, Het Houten Huis en het Noord Nederlands Orkest behouden die. Maar de aanvraag van Eurosonic Noorderslag is afgewezen.

Dat laatste gebeurde ook met die van fotomanifestatie Noorderlicht en van het Noordpool Orkest van Reinout Douma.

De Raad voor Cultuur bracht gisteren zijn adviezen uit over de rechtstreekse subsidies van het rijk in de periode 2021-2024. Er is veel aandacht voor vernieuwing en voor cultuur buiten de Randstad. Het Groninger en het Drents Museum zijn als regionale musea dan ook in de prijzen gevallen, maar in Drenthe was de oogst veel minder dan gehoopt: de kunstexpeditie Into Nature kreeg een ‘nee’, net als jeugdtheaterinstelling Garage TDi en het project D:DNA van Sjoerd Wagenaar (ex-PeerGrouP) en Oeds Westerhof (ex-Leeuwarden Culturele Hoofdstad), die projecten hadden willen ontwikkelen op het snijvlak van kunst en natuur.

Noorderzon had nergens op gerekend

Directeur Femke Eerland van Noorderzon was ‘verpletterd’ door het positieve advies (390.000 euro). ,,De statistieken waren zo slecht, met zó weinig plekjes voor festivals. Ik had echt op een nee gerekend.” De Raad voor Cultuur, die de minister adviseert, roemt Noorderzon om de regionale, nationale en internationale aanpak.

Wat betreft zijn ze op Terschelling minder blij, bij Oerol. Dat festival zat al in de Basisinfrastructuur (oftewel: kreeg al rijkssubsidie), maar het advies luidt nu 2,5 ton lager dan aangevraagd, en dat bedrag wordt alleen overgemaakt als de artistieke visie wordt verbeterd. Bovendien werd de laatste editie als niet goed genoeg beoordeeld. Directeur Siart Smit is verbijsterd en boos en gaat er alles aan doen om dat beeld bij de minister bij te stellen.

Vreugde in het Grand Theatre

Vreugde heerste er juist wel in het Grand Theatre, bij de stichting Grand Futura, dat als ontwikkelingsinstelling en (dus) productiehuis na een periode van afwezigheid terug is in de BIS. De Groningers verdringen daarbij gerenommeerde namen als Frascati (Amsterdam) en Productiehuis Theater Rotterdam en ontvangen zes ton voor hun pionierswerk.

,,We zijn heel blij”, reageert directeur Niek vom Bruch. ,,Het is een compliment voor wat we in vier jaar hebben opgebouwd, maar ook een compliment aan het hele netwerk van instellingen waarmee we samenwerken, en aan We The North, de noordelijke provincies en de grote steden daarin die ons steunen.”

Er staat nog wel een ‘mits’ achter het ja-advies. Vom Bruch: ,,We kregen op papier maar weinig ruimte om onze werkwijze precies te duiden. Hoe we ons netwerk exact onderhouden. We gaan onze werkwijze nog eens exact uiteen zetten.” Niet zozeer wat dus, maar hoe. ,,Geen probleem.”

De dans is nu echt helemaal terug in Groningen

Bij het NNT en Club Guy & Roni is het feest compleet. Het toneelgezelschap en het dansgezelschap die samen één organisatie vormen en als zodanig als een landelijk experiment golden, krijgen nu apart van elkaar allebei rijkssubsidie. Voor directeur Harmen van der Hoek en artistiek directeur Guy Weizman een enorm succes.

Het NNT zat al in de top van de landelijke gezelschappen en ontvangt vanaf nu ruim 2,8 miljoen op jaarbasis. Club Guy & Roni krijgt dik 1,7 miljoen. De Raad noemt het werk van het NNT hoogwaardig en vernieuwend, dat van Guy & Roni ‘fris, energiek, rebels en eclectisch’.

Weizman: ,,We zijn pas vier jaar geleden aan dit avontuur begonnen, en er klonk best wat scepsis: als het mis zou gaan was het met toneel en dans in één keer gebeurd. Nu is het fantastisch dat Groningen zijn dansplek in de BIS terug heeft.” Noord Nederlandse Dans werd daar eerder weg geadviseerd. ,,En ook het nieuwe-muziekgezelschap Asko|Schönberg waarmee we samenwerken krijgt subsidie. Fantastisch voor ze.”

Eurosonic Noorderslag voelt zich miskend...

In schril contrast daarmee staat de afwijzing van EuroSonic Noorderslag. Nadat vier jaar geleden de Tweede Kamer na een negatief advies bij het Fonds Podiumkunsten alsnog ingreep, wordt er nu een nieuw gevecht verlangd. De Raad vindt ESNS niet experimenteel en vernieuwend genoeg.

Het Groningse festival is wat die beoordeling betreft niet enig in zijn soort: de popsector valt in zijn geheel buiten de boot. Het lijkt daarom de vraag of er niet aan de kwaliteit, maar juist aan de beoordelingscriteria moet worden gesleuteld.

Directeur Dago Houben: ,,Dit is een diskwalificatie van wat wij doen, van de platformfunctie die wij vervullen. Wie ons kent weet dat we anders zijn. De minister had nog wel het expliciete voornemen om de pop in de BIS onder te brengen. De Raad slaat de plank volledig mis. Als het gaat om talentontwikkeling en dan dat talent een kans bieden: wij doen niet anders. We gaan met deze afwijzing eerst terug naar de Raad en dan naar de minister. Want dit kan niet.”

...en krijgt bijval van de wethouder

Daar is de Groningse wethouder Paul de Rook het mee eens. ,,Ik vind dit volkomen onbegrijpelijk. Schokkend. Ik had echt gedacht dat het voor ESNS kat in het bakkie zou zijn. Hier gaan we zeker op terugkomen. Voor het Grand Theatre en Club Guy & Roni is het fantastisch wat zij voor elkaar hebben gekregen.”

menu