Een kasboekje uit de 18de-eeuw leidde tot het hedendaagse Aaltje-project. Hoe de stem van een halfwees uit Smeerling na ruim twee eeuwen via het wereldwijde web een nazaat in Australie bereikte.

Een jaar geleden verscheen Aaltje, vier generaties kinderen uit Smeerling . Over de 18de-eeuwse boerendochter Aaltje Hoisingh uit Westerwolde. Zij werd geboren in 1786 en groeide op in een van de boerderijen in Smeerling. Haar vader, de boerderij was van zijn familie, overleed toen ze jong was. Haar moeder hertrouwde en, jong als ze was, werd Aaltje erfgenaam van de boerderij. Haar voogd Boele Halmingh hield in een kasboekje de uitgaven van de zesjarige Aaltje bij.

Dat Aaltjes stem ruim twee eeuwen later nog klinkt is te danken aan haar achterachterkleinkind Hanne Wilzing. Want dat kasboekje werd door een broer van hem onder het vloerzeil van een boerderij in Smeerling teruggevonden.

Nazaat van Aaltje uit Australië

Wilzing initieerde het Aaltje-project. ,,Het boekje kwam uit, er is een wandeling in de omgeving van Smeerling uitgezet, Aaltje kreeg een eigen website: www.aaltjesstee.nl en Josien Bakker nam het liedje Smilke op. De aftrap moest virtueel plaatsvinden, maar de impact was er niet minder om. ,,Het ene verhaal maakt het andere weer los. Niet alleen uit Groningen, maar uit heel Nederland en over de grenzen. Er kwam zelfs een reactie van een nazaat van Aaltje uit Australië.’’

Een lespakket met Aaltje als stralend middelpunt voor de bovenbouwgroepen van basisscholen, beoogt kennis, interesse en beleving van het natuur- en cultuurlandschap in Westerwolde en Smeerling in het bijzonder, te stimuleren. Dat gebeurt door het verhaal van Aaltje vertellen en daarmee dat van de mensen achter de essen van Smeerling. Het levert een bijzonder doorkijkje op naar het leven in Westerwolde in die tijd.’’

Verbinding maken met het verleden

Wilzing ziet met genoegen dat er een gemeenschap rondom Aaltje is ontstaan. ,,‘Je bent altijd onderdeel van een groter geheel’, zeg ik de filosoof na. Verbinding maken met het verleden helpt bij het leven nu’’, verklaart Wilzing de hang naar vroeger die hij bij veel mensen bespeurt.

De Aaltje-bijeenkomst die vorig jaar niet kon doorgaan, wordt alsnog een keer georganiseerd. ,,Maar pas als het echt helemaal weer veilig kan’’, belooft Wilzing.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur