Naast de ‘gewone’ Boekenweek bestaat sinds jaar en dag ook zoiets als de Week van het Christelijke Boek. Ook daar hoort een geschenk bij; dit jaar is dat Gewijde chaos . Het is geschreven Annemarie van Heijningen-Steenbergen uit Dorkwerd en vertelt over de dagelijkse zorgen en pleziertjes van Monica Roerig, moeder van drie kinderen en domineesvrouw in Dorkwerd.

De gekozen vorm is een dagboek dat begint op 23 maart 2020 en eindigt op 17 juni 2020. Binnen die drie maanden doen zich vier ingrijpende ontwikkelingen voor. De eerste is dat de man van Monica, Bart, een beroepingscommissie op bezoek krijgt. Mogelijk gaat het gezin verhuizen naar Zuid-Holland, juist nu Monica begint te ontdekken hoezeer ze aan Groningen gehecht is geraakt.

De tweede is dat de coronabeperkingen de kerkgang bemoeilijken. Van Heijningen-Steenbergen (1977) maakt inzichtelijk wat dat voor gelovigen kan betekenen. Monica en Bart behoren tot de school die zich naar de wetten van de overheid schikt, maar maken zich grote zorgen over de gevolgen voor de kerkgemeenschap. Alles wat ze in Dorkwerd hebben opgebouwd dreigt uiteen te vallen.

Haar grootste angst: dat moeder en zoon straks na de dood niet herenigd worden

Derde ontwikkeling is dat zoon Pepijn aan het christelijk geloof begint te twijfelen. Monica ziet in dat ze hem als moeder vrijheid moet geven, maar worstelt daarmee omdat het tegen haar geloofsovertuiging indruist. Het levert een prachtige en aangrijpende scène op waarin ze zich in een lege kerk tot God richt en haar angst onder woorden brengt: dat moeder en zoon straks na de dood niet met elkaar herenigd worden.

Zelf twijfelt Monica ook, met name door wat in het Oude Testament over de gebeurtenissen rond het gouden kalf staat beschreven. Dat is niet het meest geloofwaardige deel in Gewijde chaos , vooral omdat Van Heijningen-Steenbergen haar hoofdpersoon dan al heeft neergezet als een moderne vrouw die dankzij C.S. Lewis het verschil tussen fictie en non-fictie kent en weet dat de gruwelen in de bijbel niet als letterlijk moeten worden gelezen.

Het doet een beetje afbreuk aan een verder zeer lezenswaardig verhaal met interessante geloofsdilemma’s, mooie beelden en verrassende verwijzingen naar schrijvers en dichters als Rikkert Nieman, Willem Barnard en Jan Siebelink. Het in een levendige, soms wat springerige stijl geschreven Gewijde chaos is een cadeau dat nieuwsgierig maakt naar een complete roman.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Boeken