Schriever Johan Veenstra is op 6 jannewoarie 75 worden. Ien t kört verschient zien achtentwintigste boek: Et liek in de Lende . De eerste literaire thriller ien t Stellingwaarfs. t Joar 2021 is noar eigen zeggen t jubeljoar van Johan Veenstra; viefteg joar joar schriever ien streektoal over lichte en zwoare zoaken, schriever van columns, verhoalen en gedichten.

Ien de Stellingwaarven - de streek rond Oosterwolde en Wolvega - wordt t mooiste Drents van hiel Frieslaand proat. En t mooiste Stellingwaarfs wordt al zo’n 50 joar schreven deur Johan Veenstra.

t Begon met n haandvol gedichten ien e eigen toal die Veenstra ien 1971 noar de Leeuwarder Courant stuurde. Noa n poar doagen har er de hoofdredakteur van die kraant al an e tillefoon met e vroag of er ok verhoaltjes schreef. Ja, nou ja, och, en ientussen stoan nou al negenenveerteg (49!) joar zien columns ien die kraant.

Ik hole wel van een betien humor

De meeste van die colums bennen luchteg: ,,Ik hole wel van een betien humor’’, zeit Veenstra doar over, want smörns vroeg willen lezers gien al te zwoare kost. Zo wol Wolvega groag wat meer toeristen. Doarop kwam geliek ien n column Veenstra’s veurstel: ,,Zet krek zoas in de film van Fellini ( La dolce vita , red.) een fontein op et plein veur et oolde gemientehuus en laot ieder ure een mooie meid daor een duuk in nemen. Ie weten wel, zoas Anita Ekberg dat in de film dee.’’

En al zigt Veenstra t hielendal veur hum, hij slut toch zien column òf met: ,,Mar niet op rekenen dat ze naor mi’j luusteren heur.’’

Streektoalpries Dagblad van het Noorden

Tot tweemoal toe kreeg Johan Veenstra de Streektoalpries van Dagblad van het Noorden , ien 2010 veur de roman: Et geheim van de wiend en ien 2016 veur de roman Een vrouw van ivoor . t Bennen twee mooie boeken en ien die beide joaren waas Veenstra dan ok de terechte winnoar.

Vlak veur hij ien meert 2010 heurde dat er de Streektoalpries kreeg, trof ik hum en vroeg hoe er zulf zien kaans ienschatte. Nou, glimlachte hij vrundelek, ien de Stellingwaarven het Dagblad niet zo’n nust lezers, dat hij rekende nargens op. Gelukkeg har er ongeliek, want ok de jury zag ien Et geheim van de wiend meteen zien vakmanschap.

Zuuktocht noar humzulf

Toch, zo goed as zien roman Een brogge van glas uut 2006 waas Et geheim van de wiend misschien niet. Juust ien Een brogge van glas kwam alles soamen; de verholdeng met zien mamme, de pien van t hemmen van n onbekende pappe, t ontdekken van n haalfbruur.

De hiele zuuktocht noar humzulf is ien die roman weerom te lezen. ,,Schrieven over mien verleden, hoe ik grootbrocht bin en opgruuid, warkte bevrij’jdend veur mi’j. Ik bin bliede da’k dat daon hebbe.’’

Sums lastege zuuktocht

Ok ien de dichtbundels van Johan Veenstra gijt t geregeld over dizze sums lastege zuuktocht. Achterop de bundel: De overkaant van et waeter uut 2017 stijt et zo; We leren een zo staorigan oolder woddende man kennen, zien dromen, twiefels en verlangsten.

Hi’j is now op een punt in zien leven kommen dat hi’j wet dat de zoemer veurbi’j is en dat et aanst winter wodden zal. Juust ien die bundel kommen de thema’s uut zien romans voak veurbij.

Wènst, om vroeger en om nou

Ien 2007 verscheen: Longerlaand , met gedichten van Johan Veenstra, met (natuur)foto’s moakt ien de Stellingwaarven en met beelden moakt deur kunstenoar Peter Hiemstra. En met de mooist denkboare titel as t gijt om wènst, om vroeger en om nou.

t Joar 2021 is noar eigen zeggen t jubeljoar van Johan Veenstra; viefteg joar joar schriever ien streektoal over lichte en zwoare zoaken, schriever van columns, verhoalen en gedichten. En t is altied goed.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur