Dossier De nieuwe zuidelijke ring

De zuidelijke ringweg

In de rij voor de stoplichten bij het Julianaplein? Vanaf 2021 gebeurt dat niet meer. De zuidelijke ringweg wordt verkeerslichtvrij. In 2021 heeft elke rijrichting zijn eigen rijbaan. Bovendien wordt de weg breder en komt hij gedeeltelijk ondergronds te liggen.